Ennejõulused uudissed

Terit teitele!

Selle viimase aa riiu ja raaklemise vahele, mis sii soare pial oo, ma tuletaksi teitele miele, et kohe varsti oo jõulud käe. Nie oo ikka rahupühad oln ja ma tahaksi irmsaste, et nie õnnetumad inimesed, kelledel viimasel aal põle änam ööse suurest südamevalust unigid piale tuln, levaksid mo tänaste uudiste ulgast mõne, mis nende miele rõemsamaks tieb.
Ja muidugist oo mo tänased jõuluaegsete toemetamiste uudissed tiadasoamiseks kõigidele, kis igapäe sii elavad või paljast jõuluaaks oo Muhuse köima tuln.

Terve selle nädali läbi oo koolimajas oln ja köib tänaseni välja päkapikunädal. Iga päe kellu kolmest neljani oo avatud üks tüötuba. Esmaspe tehti jõulukoaerta, teisibe jõulukompositsiooni, kolmabe tehti koos külakeskusega siidimoali, neljabe vilditi päkapikka ja rieede õpitse, mis-muoodi kingitusi sedasi ää pakkida, et oleks koa välimisel kestal jõulu- ja silmailu.

Rieede, 18. kuupäeval, õhta kellu kuiest oo Koguva Toomal järjekordne põhuõhta. Muuseumirahvas, kis seda korraldab ja kamandab, annab tiada, et nagu igavoasta, lauldasse ikka vanamaid ja uiemaid jõulu- ja muid laule. Muhulased oo ju iidamast-aadamast soadik kuni tänase päevani välja ikka kõik asjad ja inimesed laulu sisse kirjutan, nõnna et nende puudust ep tohiks küll tulla mette.

Seevoasta oo moas ehtsad rukkipõhud. Ja nie oo siia tuln ja jäen põllumajandusmuuseumi levanäitusega. Nõnna, et riik oo nie kinni maksn. Ja põhkus soab ju kole easte jalgpaina lüia ja kuuderkäntsi tiha. Uiema asjana oo seevoastasel põhuõhtal võemalus õppe saskut mängma.
Oome, ühessateistmendamal, oo kohe mitu uhked asja Muhus. Omingu kellu ühessast akkab spordiallis jõululoat. Kellel oo midagid taris osta või müia, olge kohal. Ja Tiit Uspenski paneb juba paergust nimesid kirja, kis müima tulavad.

Siikohtas ütleks ää, et kis põle omale viel soan kuskiltpoolt roamatut “Muhu Murde Lood“, siis Muhu Kess müib neid muu uiema kirjanduse ja nasvärgi ulkas jõululoadal.
Piale müimise ja ostmise oo loadal muud põnevad koa. Omingu kellu ühessast avab loada Vello Tikerpalu ja kahe koolitüdriku akordioonide triu. Kümnest soab nähä ja kuulda koolilaste esinemisi, ühestteistkümnest tansib Tokkroes ja kahestteistkümnest Ätses. Kellu ühest mängvad Laulusõbrad.

Samma päeva kellu neljast ja kellu seitsmest õhta oo Nautse Mihklil jõulumoa, kus kahe tunni joosul soab köia müöda päkkapikkude tüöruuma ja voadata teatritükki “Jõuluissi valimised” meite oma segakoori esituses ja teeste Muhu laulu- ja tansirühmade kaasaaitamisel. Tuleva nädali esmaspe, Toomapäe, õhta kellu poole seitsmest oo Liiva koolimajas koolilaste kontsert, kus kõik kooli taidluse ringid esinevad. Seda oo kuulama oodetud kõik, kis ühest kenast asjast ep taha ilma jäeda. Seltsis soadetse sügis ää ja võetse tali vastu.

Ja teese jõulupüha õhta, kahekümne kuiendal, oo koolimajas Muhu valla jõulupidu. Pidu akkab pihta kellu ühessast õhta. Tansiks mängab Audru Jõelaevanduse Punt. Tansi vahedel soab kuulata muhu nuori lauliaid ja moosekante. Muidugist oo pisike süöma-jooma letku koa olemas. Pilet selle larbatsku piale maksab sada eesti rooni.
Nõnna et olge siis munuksed ja pidage jõulusid. Ja oidke ikka piotäis pähist varuks tasku põhjas, sest liiad või poarid aitab jõulute aegus just igaspool mänga.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)