Lihtne küsimus (7)

Millest lähtudes nõuab Kuressaare linnavalitsus linnakodanikelt kõnni-teede lumest puhtakslükkamist ja millised tärminid on selleks seatud?

Vastab Kuressaare linnavalitsuse heakorra järelevalve spetsialist Heino Vipp:

Alates 29. novembrist võivad omavalitsused lähtuda riigikohtu (seega seaduse jõuga) lahendist, millega jäeti jõusse ühele Rakvere naisele kõnnitee puhastamata jätmise eest määratud halduskaristus.

Toome lühendatult riigikohtu kolleegiumi seisukoha:
• Igal ajahetkel ei saa kohustatud isikult nõuda ka kõnnitee lumest puhtana hoidmist. Lume koristamise peab isik tagama mõistliku aja jooksul lume sadamisest arvates kohaseid jõupingutusi rakendades.
• Lund ei pea koristama kohustatud isik isiklikult.
• Tegemaks kindlaks, kas lumekoristamise tagamise kohustus on tekkinud, tuleb võtta arvesse selliseid objektiivseid asjaolusid nagu lumesaju intensiivsus, saju algusest või lõpust möödunud aeg, mahasadanud lume hulk jms.

• Näiteks ei saa nõuda lume koristamist olukorras, kus see on ägeda lumetormi tõttu sisuliselt võimatu.
• Lumekoristamise kohustuse rikkumiseks ei saa pidada automaatselt ka seda, kui isik ei taga lume koristamise alustamist esimesel võimalusel, kui see praktiliselt teostatav oleks.

• Nii ei saa nõuda, et kohe koristataks öösel sadama hakanud lumi. Öö jooksul sadanud lume koristamine on tarvis tagada hommikul – vastasel juhul rikub kohustatud isik kohustuse täitmise mõistliku aja kriteeriumi.
• Arvestada tuleb aga ka lume koristamiseks kohustatu isikut. Kui tegu on näiteks päeval tööl viibiva inimesega, ei eksi ta ka siis, kui tagab päeval sadanud lume koristamise õhtul pärast tööpäeva lõppu.

• Tööl käiva (või ka näiteks õppiva) inimese jaoks kujutaks nõue tagada sadama hakanud lume koristamine juba päeval endast üldjuhul ebakohast jõupingutust.
• Lund ei pea koristama mitte üksnes füüsilised isikud oma kodu ees, vaid kõik omanikud ja valdajad.


Rakvere juhtum

Rakvere kõnniteejuhtum sai alguse 25. märtsil 2008. Nimelt möllas sel ja järgmisel päeval kõva lumetorm. Veel 27. märtsil oli lumi Rakvere elaniku Piia Saarepera maja eest koristamata. Lund ei koristatud ka 28. märtsil, ehkki linnavalitsuse esindaja oli eelmisel päeval pannud Saarepera ja teiste majaelanike postkastidesse palve asuda lund koristama. Kuna seda ei tehtud, määras kohtuväline menetleja 600 krooni trahvi ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt kohaldati karistust kõigi maja kaasomanike suhtes.

Allikas: riigikohus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 108 korda, sh täna 1)