Pöördumine Maksu- ja Tolliametile

18.12.2009. a

Austatud peadirektor Enriko Aav,
Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ (SEL) ühendab endas Saare maakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja esindab neid erinevate sõlmprobleemide lahendamisel. Meie organisatsiooni kuulub 60 liiget ja oleme piirkonna suurim. Meie missioon on Saare maakonna ettevõtluskeskkonna pidev parendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

Meil on eesmärke palju, sh on ka järgmised:
• partnerlus Saare maakonna ametiasutustele kohalikku elu puudutavate küsimuste lahendamisel riiklikul ja regionaalsel tasandil;
• ettevõtluse tugiteenuste kättesaadavuse parendamine maakonnas läbi parema koostöö olemasolevate instantsidega.

Oleme saanud info, mille põhjal võib arvata, et maksu- ja tolliamet on otsustanud lõpetada tolliteenuse pakkumise Saare teeninduskohas. Seda teemat on juba jõutud kommenteerida ka ajakirjanduse vahendusel.
SEL peab antud võimalikku stsenaariumi täielikult vastuolus olevaks kohalike ettevõtjate ootuste ja soovidega.

Hetkel on majanduses rasked ajad ja vaatamata sellele on Saaremaal säilinud stabiilne ekspordipotentsiaal. Antud teenuse kaotamine halvendab eriti transiiditeenust vajavate ettevõtete huvisid. Tänaseks on teada, et TIR dokumentatsiooni alustamine ei muutu digitaalseks veel vähemalt viie aasta jooksul. Seega on see toiming, mille läbiviimiseks on vajalik teenus, mida täna Kuressaares pakutakse. Teenuse kaotamine tähendab ettevõtjatele palju probleeme. Need on ühiselt läbi arutatud ja esitatud maavanem Toomas Kasemaa pöördumises.

Taunimist väärib asjaolu, et on saanud üldiseks tendentsiks riigipoolsete vajalike teenuste pidev kokkutõmbamine ja tsentraliseerimine. See avaldab pidevat mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja halvendab võimalusi piirkonnas hakkama saada. Tolliteenuse kaotamine kasvatab kohalike ettevõtjate kulutusi ja seab nad ebavõrdsesse olukorda samas valdkonnas tegutsevate teiste regioonide ettevõtete seas.

Seda saab kindlalt pidada teadlikuks konkurentsieelise tekitamiseks saarerahva kahjuks. Antud näite põhjal tundub, et soovunelm kujundada äärepiirkondadest perifeeria, kus midagi ei toimu ja ettevõtlus pole oluline, on kujunemas eesmärgiks.

Mõistlik on teenuse kaotamine olukorras, kui seda keegi ei vaja. Kuid Saare maakonnas on asjaolud täiesti vastupidi. Teenus on vajalik, seda kasutavad paljud ettevõtted ja töö maht ületab isegi veidi ühe täistöökoha koormuse. Isegi kui koormus oleks väiksem ja vajalik, ei ole mingit põhjust seda kaotada.

Saaremaal on hästi arenenud kalatööstus ja on veel paju teisi valdkondi, kus võib tulevikus näha mahtude tõusu ja potentsiaali paremat ärakasutamist. Seega kasvab tolliteenuse vajadus piirkonnas kindlasti.
Peame täiesti mõistmatuks hästi toimiva süsteemi lõhkumist. Juba pikki aastaid on vähendatud inimeste arvu ja muudetud teenuse osutamist efektiivsemaks, kuid selle täielik kadumine ei tohiks mingil juhul juhtuda. Oleme jätkuvalt seisukohal, et see teenus on ettevõtjatele vajalik ja selle kättesaadavus Kuressaares tähtis.

Robert Pajussaar
SEL juhatuse esimees

Pöördumisega on ühinenud:
Tööandjate Keskliit
Tarmo Kriis, Tööandjate Keskliidu juhataja
Kaubandus-Tööstuskoja Saaremaa esindus
Tullio Liblik, Saaremaa esinduse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)