Arvamuse avaldamine viib elu edasi (3)

Arvamuse avaldamine viib elu edasi

 

2009 – keeruline ja vastuolusid täis aasta on möödas. Ega aasta tegelikult polnud ju süüdi, et aeg keeruline oli. Kõik me aga loodame, et järgmine tuleb parem. Ometi ei juhtu kuupäeva vahetusega kohe mitte midagi.

Kas 2010 sai parem või halvem, seda saab kokku võtta alles aasta pärast. Kui miljardär kaotab oma rahast mõnisada miljonit ja alla keskmist palka saav inimene oma töökoha, siis pole raske arvata, kumma isiklik tragöödia on suurem.

Saarlased on tublid arvamust avaldama

See, kuidas me ühele aastale tagantjärele vaatame, sõltub palju sellest, kuidas meedia meie elu kajastas. Suureks abiliseks igapäevase lehe tegemisel on ju lugeja ehk see inimene, kellest me tihti ka kirjutame. Arvamustoimetajana tänan ma kõiki saarlasi ja ka mujalt inimesi, kes oma arvamuslugude, lugeja kirjade ja vastukajadega meie lehte rikastasid.

Arvamuslugudes sai nii mõnigi tõsine teema tõstatatud ja kindlasti leidis mingi probleem ka lahenduse. Paljud teemad hakkasid iseenesest toimima lausa mõttetalgutena, sest esimesele loole järgnes teine, teisele kolmas ja nii edasi. Arvamuste paljusus ja nende julge väljaütlemine viivad meie elu kindlasti edasi.

Leheveergudel võeti eelmisel aastal väga tõsiselt sõna Saaremaa püsiühenduse teemadel nii poolt- kui ka vastuargumentidega. Tuult ja tormi on üles kiskunud nii lennuühendus Tallinnaga kui ka laevaühendus Ruhnu saarega. Seoses merega on kirjutatud väga palju teemadel: saarlane, teda ümbritsev meri, laevaehitus, kalandus, väikesadamate arendamine. Küllap hakkavad mööda saama ajad, mil saarlane ja mereleminek olid kaks ise asja.

Ka bussiliikluse ümberkorraldamine ei jätnud kedagi külmaks. Mida üks inimene kirus, seda teine kiitis, nagu ikka tavaliselt saarlased. Siiski oli pahameeletormi rohkem kui kiitmist. Aja möödudes asi rahunes, küllap harjuti ära. Siiski ei tähenda see veel seda, et siin-seal probleemid taas aeg-ajalt ei tõstatuks. Aga leida kompromiss kõigi sõita soovijate ja meie käsutuses olevate vahendite vahel on ilmselt võimatu.

Üsna palju läheb kogu maakonna elanikele korda see, mis linnas toimub. Suveüritused, turism, linna turg, heakord, liiklus. On ju linn meie saare süda ja hinge peegel. Kuni veevärgi projekti lõppemiseni olid kuumemad linnateemad kaevetööd ja tänavate olukord. Oli neidki, kes manitsesid inimesi suhtuma neisse probleemidesse kui mööduvatesse rahulikult. Puhast vett ja kanalisatsioonitorusid küll sooviti, aga nende rajamisega kaasnevaid ebameeldivusi mitte.

Omamoodi elevust tekitas Mart Saarso idee püstitada kesklinna Bellingshauseni monument. Arenesid päris kesklinna kujunduse teemalised mõttevahetused. Toimetus loodab, et kui keskväljakut ümber kujundama hakatakse, on ka need arvamused kujundajatele mingis mõttes abiks.

Poliitikat oli piisavalt

Kuna oli kahtede valimiste aasta, ei saanud ka Oma Saar üle ega ümber poliitilistest teemadest. Kui pärast europarlamendi valimisi selgus, et valijate aktiivsus oli märgatavalt tõusnud, sai sellest meeldiv signaal, et demokraatia jõuab üha rohkem iga inimeseni. Skeptikute ennustused sügisese madala valimisaktiivsuse kohta ei täitunud, sest teadmine, et iga üksiku inimese otsustus võib anda näo nii kohalikule volikogule, riigikogule kui ka Euroopa parlamendile, laieneb.

Heas mõttes vihjan siinkohal saarlasi esindavatele poliitikutele Kalle Laanetile ja Aleksei Lotmanile, kelle sulest tulevad arvamuslood, mis oma sisult ja ülesehituselt ongi mõeldud saarlastele ja Saare maakonna probleemide lahkamiseks.

Teised meie esindajad eelistavad enamasti produtseerida parteikontorite kaudu kõikidele maakonnalehtedele laiali saadetavaid üllitisi, mis meie lehe veergudel üsna harva ilmuvad. Selle tõttu soovimegi, et lugupeetud rahvaesindajad kirjutaksid Oma Saares edaspidi just saarlastest ja saarlastele. Kindlasti peaksid aga enam aega oma seisukohtade avaldamiseks leidma meie omavalitsusjuhid. Nende kaastööd on alati oodatud.

Mitmeraudset tuld on saanud kas artiklites või kommentaarides n-ö ühe kandi teemad nagu Mustjala valla ühe talu tagastamise lugu, Lümanda vallavanema pidev vastasseis oma rahvaga, Nasva Samsoni jõeharu lood. Samuti maakonnas lokkav must majutusäri. Omaette “operetiks” muutus Koimlast saadetud arvamuslugu, kus lambakasvataja süüdistas oma naabrit lapsevankriga lambavargil käimises. Lugu tekitas kohapeal pahameeletormi ja tõi hooletule lambakasvatajale endale hoopis loomakaitsjad kaela.

Heameel on sellest, et üsna palju on kajastatud mitmesuguseid kultuurisündmusi, külaseltside tegemisi ja muid toredaid asju, mis siin-seal toimuvad. Ootame ka sel aastal saarlaste ilmekaid kirjutisi meie ümber toimuvast.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 87 korda, sh täna 1)