Parts selgitas Lotmanile silla keskkonnamõjusid (1)

Majandusminister Juhan Parts vastas riigikogu liikme Aleksei Lotmani Suure väina sillaga seotud kirjalikele küsimustele.

Kas minister on tõesti avalikult väitnud, et sillal puudub arvestatav mõju lindudele, hüljestele ja maismaaelupaikadele?
“Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava” (Kava) ja sellega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) tutvustati asjatundjate komisjonile (Komisjon) 27.11.2009 Saaremaal.

Komisjonile esitletud järeldustest tuleneb, et silla võimalikul tehnilisel lahendusel ei ole selliseid keskkonnamõjusid, mis välistaks silla rajamise, ja et keskkonnariskid on projekti käigus maandatavad. Seda ma komisjoni järeldustele tuginedes ka väitsin.

Komisjon koguneb uuesti 2010. aasta jaanuari lõpus tutvumaks lõplike aruannetega. Kui aruanded on valmis, järgneb sellele Kava ja KSH aruannete avalik väljapanek vähemalt 30 päeva, millele järgnevad avalikud arutelud Saaremaa ja Läänemaa kohalikes omavalitsustes ning Tallinnas ja Kuressaares.

Sellel perioodil saavad kõik esitada küsimusi, millele tuleb töö teostajal vastata ning küsimustest tulenevalt täiendatakse vajadusel aruandeid. Pärast seda esitatakse Kava koos KSH-ga keskkonnaametile heakskiitmiseks.

Millistele aruannetele võiks selline väide tugineda? Kui nimetatud aruanded on valmis, siis miks pole neid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel?
Käimas on ülaltoodud Kava aruannete kommenteerimine ja täiendamine. Aruanded, millest selgub silla mõju lindudele, hüljestele ja maismaaelupaikadele, ei ole veel maanteeameti kui töö tellija poolt heaks kiidetud, seega ei saa neid ka veel avalikustada.

Kui massiteabevahendid on ministri sõnu kontekstist välja rebides moonutanud ministri tegelikku sõnumit, siis kas minister saab kahtluste hajutamiseks kinnitada, et Suure väina püsiühenduse projekti keskkonnamõjude hindamisel järgitakse sisuliselt kõiki Eesti Vabariigi seadusi ja EL-i direktiive ega üritata “Nord Streami teha”?
Kinnitan, et “Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine” (Kava) ja sellega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi kõiki Eestis kehtivaid seadusi järgides.

Loe homsest Oma Saarest Aleksei Lotmani analüüsi “Helesinine unistus sillast – küsimusi rohkem kui vastuseid”.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)