Odra sekkumiskokkuost kaob, erimärgistatud kütus e-kaardile (1)

Võrumaa talupidajate liit esitas novembri lõpus põllumajandusministeeriumile rea ettepanekuid põllumajandussektori kriisi leevendamiseks. Detsembri lõpus koostas ministeerium võrulastele vastused, mida Oma Saar vahendab valikuliselt.

Odra sekkumiskokkuost kaob

Võrumaa talupidajate liit tegi ettepaneku alustada sekkumiskokkuostuga varem – avalduste vastuvõtt võiks alata 1. augustil. See kaotab hinna kunstlikult madalal hoidmise hulgifirmade poolt ja annab võimaluse osaleda sekkumiskokkuostus ka väiketalunikele, kellel enamasti puuduvad piisavad võimalused saagi hoidmiseks.

Põllumajandusministeerium teatas, et teravilja sekkumiskokkuostu varem alustamise küsimus on arutusel olnud mitmel korral, viimati arutati seda 7. septembril 2009 põllumajandusministrite nõukogus. Poola ettepanekuga alustada sekkumiskokkuostu juba septembris ühinesid peale Eesti Bulgaaria, Kreeka, Austria, Slovakkia ja Soome, kuid Euroopa Komisjon lükkas selle ettepaneku tagasi.

Vastavalt 19. jaanuaril ilmunud EL nõukogu määrusele muutub odra sekkumiskokkuostu meede alates 1. juulist 2010 kehtetuks. Seega on 31. novembril 2009 alanud odra sekkumiskokkuost avatud kuni 31. maini 2010. 1. novembrist odra sekkumiskokkuostu enam ei rakendata, kui Euroopa Komisjon ei otsusta lähtuvalt turuolukorrast ja turuhindade arengust teisiti.

Erimärgistatud kütuse aktsiisi võidakse uuesti vähendada

Võrumaa talupidajate liidu hinnangul pole erimärgistatud kütuse aktsiisi tõstmine õigustatud. Eesti erimärgistatud kütuse aktsiis on Euroopa lubatud miinimumtasemest viis korda kõrgem.
Põllumajandusministeerium on seisukohal, et arvestades erimärgistatud kütuse teistes liikmesriikides rakendatud aktsiisi taset, on Eesti põllumajanduse suhtes rakendatud oluliselt kõrgem aktsiisimäär ebaausa konkurentsi aluseks.

Kui 2009. aasta lõpus jäid põllumajandusministeeriumi sellekohased seisukohad arvestamata, siis nüüd kavatseb põllumajandusministeerium saata rahandusministeeriumile uue ettepaneku langetada aktsiisimaksu määr 2011. aastast endisele tasemele.

Erimärgistatud kütuse limiit elektroonilisele kaardile

Võrumaa talupidajate liidu hinnangul tuleks kaaluda erimärgistatud kütte kaotamist ja selle asemel aktsiisikompensatsioonide maksmist vastavalt kulutatud küttele ja kindlaksmääratud limiitide alusel hektari kohta.
Põllumajandusministeeriumi ettepanek on asendada vedelkütuse erimärgistamine elektrooniliselt hallatava infosüsteemiga, mille puhul põllumajandustootjad saavad madaldatud aktsiisiga kütuse ostuks aastase limiidi (elektroonilisele “kinkekaardile”) vastavalt kasutatava põllumajandusmaa hektaritele, mille aluseks on PRIA registrites olev ühtse pindalatoetuse toetusõiguslik põllumajandusmaa.

Teave selle kohta edastatakse kord aastas maksu- ja tolliametile, kes määrab selle alusel limiidid. Limiidi piires saaks põllumees osta vedelkütust, tasudes koos hinnaga madalama aktsiisi. Limiidi lõppedes saaks samast jaotusketist jätkata kütuse ostmist tavapärase aktsiisi tasemega.

Sertifitseeritud seemne kasutamise osakaal võib tõusta

Võrumaa talupidajate liidu hinnangul on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuetes sertifitseeritud seemne 15-protsendilise osakaalu nõue liiga suur. See annab võimaluse sertifitseeritud seemne tootjale tõsta hinda mõtlematult kõrgele. Eesmärgi täidaks võrulaste sõnul ka viieprotsendiline osakaal külvipinnast.

Põllumajandusministeerium sertifitseeritud seemne kasutamise nõude vähendamist ei toeta. Sellega kontrollitakse sordi ja liigi ehtsust ning taimehaiguseid ja kindlustatakse taime kvaliteet. Samas on Euroopa Komisjon ja ka seemneliit teinud ettepaneku kasutada sertifitseeritud seemet veelgi rohkem kui senised 15 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 49 korda, sh täna 1)