Tapamajja saadetavatele lammastele ja kitsedele kehtivad erinõuded (2)

1. jaanuarist 2010 kehtestati tapamajja saadetavatele lammastele, kitsedele, jäneselistele ja farmis peetud ulukitele erinõuded.

Nõuded lähtuvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. 
Loomapidaja on kohustatud tagama, et tapamajja saadetavate lammaste, kitsede, jäneseliste ja farmis peetud ulukite kohta on tema poolt koostatud ja tapamajale esitatud toiduahela alane teave.

Teatis võib saabuda tapamajja koos tapaloomadega. Tapamaja töökorralduse muudatust eeldav teave tuleb aga saata tapamaja käitlejale 24 tundi enne loomade saabumist tapamajja, et toidukäitleja saaks tapamaja tööd vastavalt planeerida.

Teatiste näidisvormid ja nende täitmise juhendid on kättesaadavad veterinaar- ja toiduameti kodulehel.
Samas pole tervete tapaloomade tapamajja saatmise puhul alates 2010. aasta algusest enam tarvis volitatud veterinaararsti väljastatud veterinaartõendit.

Maaleht online

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)