Saarlased kutsuvad räimekvoodi jagamiseks kokku ümarlaua

MTÜ Saarte Kalandus tunneb muret, et vaatamata juuni algul Liivi lahes kehtestatud kastmõrraga räimepüügi keelule püüti räimekvoot jällegi lõhki – sel aastal tuhande tonniga.

Saarte Kalanduse tegevjuht Tiiu Kupp pöördus põllumajandusministeeriumi poole ettepanekuga korraldada seoses 2011. a räime-, kilu- ja tursakvoodi jagamisega läbirääkimiste ümarlaud. Saaremaa rannakalurid soovivad 2011. aastal Liivi lahe rannapüügi räimekvoodist saada endale 400 tonni.

Saarlaste soovitud kvoot ületab küll Saare maakonna rannakalurite viimaste aastate väljapüügi, kuid on igati reaalne, sest siinseid püüginumbreid on kahandanud Pärnu kalurite ülepüügi tõttu Liivi lahel kehtestatud püügikeeld, ütles põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing. Saarlaste algatusel kokku kutsutav ümarlaud tuleb kokku 21. septembril Jänedal.

Lisaks soovivad Saaremaa rannakalurid viia praegu menetluses olevasse kalapüügiseaduse muudatusse sisse punkti, mille kohaselt tuleks peatada kutseline kalapüük selle maakonna veealal, kus veeala kohta kehtestatud kutselise kalapüügi võimalused on 90 protsendi ulatuses ammendunud. Saarlased leiavad, et maakonniti väljastatud räimekvooti on võimalik operatiivsemalt jälgida, samuti on lihtsam võtta vastutusele kalureid, kelle süül on ülepüük tekkinud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)