Välisinvesteeringud igasse maakonda

Majanduskriisi järgses Eestis on ettevõtluskeskkonna arendamine ja (välis)investeerin-gute kaasamine muutunud aina olulisemaks ning paljud linnad ja vallad üritavad anda oma parimat, et piirkonna atraktiivsust ettevõtete silmis tõsta.

Uskudes, et ka kohalikul tasandil saab ettevõtluskeskkonda arendada, on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos ettevõtluse arendamise sihtasutusega (EAS) alustanud programmi “Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil”.

Projekt saab teoks tänu Tarkade Otsuste Fondist saadud toetusele ja on pilootprojekt regionaalse investorteeninduse võrgustiku loomisele. Kokku osaleb pilootprogrammis vabatahtlikult sadakond tublit kohalikku omavalitsust, kes kõik on huvitatud teadmistest, kuidas tõsta oma piirkonna atraktiivsust uute ettevõtete silmis.

Olulised asjad

Ettevõte või välisinvestor valib enamasti oma tegutsemiskoha küllaltki loogiliste argumentide järgi: Kas piirkonnas on olemas vajalik tööjõud? Kas lähedal on kool, kus koolitatakse vajalike oskustega inimesi? Kas tootmiseks vajaliku võimsusega elekter on kättesaadav? Iga ettevõtte jaoks on oma võtmeteemad, mis nende jaoks asja otsustavad, ja nii esitab võimalik välisinvestor EAS-i investorteenindajatele tihti päris detailseid küsimusi.

Täna suudab riik välisinvestorile võimalusi välja pakkuda eelkõige suuremates ja tuntumates linnades, võimalusi on aga ka mujal Eestis.
Paraku puudub täna terve Eesti kohta koondatud informatsioon, mida saaks investeerimisotsuse tegemisel pakkuda. Just sellise info koondamisest ja oma võimaluste analüüsist programm alustabki. Samas ei ole vähem oluline vaadata edasi ka vajalikku arendustegevust, sest edumeelne omavalitsus suudab oma piirkonna atraktiivsust tõsta ja võimalusi paremini välja pakkuda.

Programmi sisu on tegelikult lihtne. Koolituste ja “kodutöö” kaudu läbivad kohalikud omavalitsused protsessi, mille käigus omandatakse ja rakendatakse uusi teadmisi. Tegevus toimub maakondlikult koordineerituna, igas maakonnas aitab nõu ja jõuga vastav maakondlik arenduskeskus.

Motiveerimaks programmi terviklikult läbima ning ka võimalikult ühtlase taseme tagamiseks toimub lõpuks ka hindamine, pärast mida omistatakse edukatele programmi läbijatele n-ö investorteeninduse kvaliteedistandard.

Mis meil olemas on?

Kevadeni kestva programmi käigus infot kogudes tekib omavalitsustel ülevaade sellest, mida neil investorile pakkuda on. Kogutakse andmed piirkonna infrastruktuuri, tööjõu ja inimeste oskustaseme kohta, samuti üle 10 töötajaga ettevõtete kohta. Andmete põhjal koostatakse analüüs, mille käigus tuvastatakse piirkonna tugevused ja nõrkused, aga ka olulisemad majandussektorid, mis on konkurentsivõimelised.

Järgmisena kaardistavad programmis osalejad kõik omavalitsuse territooriumil olevad investorile potentsiaalset huvi pakkuvad kinnisvaraobjektid, mis oleksid regiooni oodatavatele investoritele sobivad investeerimisobjektid. Tugev seos saab olema ka planeeritava protsessiga, kuidas omavalitsustel tekib tulevikus võimalus taotleda riigile kuuluvaid maid ettevõtluskeskkonna arendamise eesmärgil munitsipaalomandisse.

Lõpuks õpivad omavalitsused, kuidas turustada oma piirkonna eeliseid ja võimalusi ning pakkuda olemasolevatele ja potentsiaalsetele investoritele professionaalset teenindustaset. Tuleb au anda kõigile ligi sajale omavalitsusele ja maakondlikele arenduskeskustele, kes on tänaseks esimesed koolitused juba läbinud ning on hetkel hõivatud info kogumise ja analüüsiga.

Parim viis mõistmaks erinevate Eesti piirkondade ettevõtluskeskkonna eeliseid ja arendamisvõimalusi on uurida seda kohalikelt ettevõtjatelt.
Parim lahendus on, kui uus tulija pakuks tööd ja leiba ka juba tänastele ettevõtetele – nii oleks piirkonnale osaks saav kasu suurem. Nii võibki oodata, et projektis osalevad omavalitsused proovivad järgmiste nädalate ja kuude jooksul ka oma ettevõtetelt mõtteid koguda. Nii et mõelgem koos, kuidas oma kodukandi ettevõtluskeskkonda edasi viia!

Regina Raukas
majandus- ja kommunikatsiooni
ministeeriumi majanduspoliitika talituse peaspetsialist

KOMMENTAAR
Orissaare vald otsustas osaleda projektis “Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil” just seetõttu, et kaardistada oma ettevõtjad, vaadata ära nende ettevõtjate murekohad. Soovime, et meil oleks võimalik kaasata üleriigilisel pinnal välisinvestoreid oma ettevõtmistesse.

Projekti esimene etapp on praeguseks lõppenud, omavalitsus on andmed edastanud, ees on ootamas intervjuude voor ettevõtjatega, kes projektis osalevad. Praegu ongi olnud kõige suuremaks takistuseks investorite tulekul omavalitsusse ikka suuresti infopuudus ja seda probleemi tahetaksegi selle projektiga lahendada.

Aarne Põlluäär
Orissaare vallavanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)