Üleskutse: Kas sina lukustasid oma jalgratta?

Kriminaalpreventsioonis on välja kujunenud teooria, mille kohaselt pannakse kuritegu üldjuhul toime, kui langeb kokku kolm põhitingimust. Need tingimused on: sobiv sihtmärk, valvuri puudumine ja motiveeritud õigusrikkuja. Seda kolmikut nimetatakse ka kuriteokolmnurgaks.

 Sobiv sihtmärk võib olla mõni ese või isik, valvuriks võib olla kas mõni naaber, turvatöötaja, turvakaamera või mõni muu tehniline seade. Motiveeritud õigusrikkuja on inimene, kes tahab midagi varastada, kedagi rünnata või mõnda muud õigusrikkumist toime panna. Selleks, et kuritegu ennetada, on vajalik kõrvaldada vähemalt üks neist tingimustest.

Käesoleva aasta oktoobris on Kuressaare linnast politseile laekunud 6 teadet varastatud jalgrataste kohta. Võrdlusena – ajavahemikus aprilli algus kuni septembri lõpp teatati 11 jalgratta vargusest. Seega moodustavad oktoobris varastatud jalgrattad viimase seitsme kuu jalgrattavargustest ligi kolmandiku.

Kõiki varastatud jalgrattaid seob ühine tunnus: need jalgrattad olid lukustamata. 9 juhul oli jalgratas jäetud maja ette, 5 juhul võeti jalgrattad lukustamata trepikojast, 2 juhul varastati jalgrattad mujalt avalikust kohast, 1 juhul tungiti jalgratta varastamiseks lukustatud kuuri. Viimasel juhul oli tegemist teistest varastatud jalgratastest oluliselt kallima jalgrattaga.

Kui jalgratas lukustada, muutub selle varastamine oluliselt raskemaks, mistõttu see jalgratas ei ole kurjategija jaoks enam sobiv sihtmärk ehk kõrvaldatud on eelpool nimetatud kuriteokolmnurga üks element. Loomulikult võib kurjategija luku lõhkuda või valida teise, lukustamata jalgratta.

Soovitan kõigile jalgrattaomanikele muretseda jalgrattale lukk ja kasutada seda iga kord, kui jalgratta juurest lahkute. Kasutage jalgrattalukku ka siis, kui kavatsete lahkuda vaid mõneks minutiks.

Lisan veel mõned näpunäited, kuidas oma jalgratast ja ka muud vara kaitsta:
1) kirjuta üles jalgratta mark, mudel ja raaminumber;
2) kui on olemas jalgratta pass, hoia see alles, et saaksid vajadusel tõestada ratta kuuluvust;
3) tee jalgrattast fotod;
4) tee raamile mõni märk, mille asukohta tead ainult sina ja mille järgi on hiljem võimalik jalgratast tuvastada.

Priit Sepp
Kuressaare konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)