2011. a saab nõuandetoetust küsida kaks korda rohkem

Vastavalt 1. jaanuarist 2011 jõustuvale muudatusele saavad maapiirkonna ettevõtjad küsida senise 20 000 krooni asemel kuni 40 000 krooni nõuandetoetust aastas.

Senise korra kohaselt sai maapiirkonna ettevõtja küsida ettevõtte majandustegevuse, erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamise, nõuetele vastavuse nõuete ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkondade kohta kokku kuni 20 000 krooni nõuandetoetust kalendriaasta kohta. Uuest aastast on majandamise tulemuslikkuse parandamise valdkond ning nõuetele vastavuse järgimine taotlejate jaoks lahku löödud, kusjuures mõlemale nõustamisteenusele on võimalik taotleda kuni 20 000 krooni toetust.

Majandamise tulemuslikkuse parandamise nõustamiseks saab küsida kuni 75% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni (1279 eurot). Nõuetele vastavuse järgimise ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud nõuandeteenuse puhul antakse taotlejale nõuandetoetust kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Nõuandetoetust võib taotleda maapiirkonnas põllumajandusega tegelev ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või ettevõtja. Nõuandeteenuste võimaldamine põllumajandustootjatele ja metsa valdajatele peaks aitama neil kohandada, parandada ja lihtsustada majandamist ning tõsta oma ettevõtete üldist tulemuslikkust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)