Kaavi kalakasvandus tahab püstitada elektrituuliku (4)

Kalakasvatusega tegelev OÜ Arowana plaanib Kaavi külas asuva kalakasvanduse elektriga varustamiseks panna püsti 275–330 kW võimsusega elektrituuliku.

Novembri algul algatas Torgu vallavolikogu detailplaneeringu, mille eesmärk on Kaavi kalakasvanduse varustamine elektrienergiaga. Kuna kehtiv Torgu valla sisemaa osaüldplaneering ei näe ette Torgu valda tuulikute planeerimist, siis on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Tuuliku asukohaks valitud Mägrauru kinnistu asub väärtmaastikul, kuhu üldjuhul tuulikuid ei kavandata.

Samuti tekitab tuulik kokkupõrkeriski Sõrve säärelt läbi rändavate lindudega. Lähtudes kehtivast osaüldplaneeringust, keeldus Torgu vallavalitsus septembris arendajale projekteerimistingimusi väljastamast. OÜ Hendrikson ja Ko koostatud elektrituuliku paigaldamise keskkonnamõju eelhinnang soovitab kokkupõrgete vältimiseks lindude massilise rände perioodil kasutada koostöös ornitoloogidega elektrituuliku ajutise seiskamise/allalaskmise rakendamist.

Visuaalselt on kavandatav tuulik (50–76 m) tavapärastest Eestis püstitatavatest elektrituulikutest oma väiksemate mõõtmete tõttu oluliselt vähem maastikul nähtav. Hendrikson ja Ko eksperdid rõhutavad, et OÜ Arowana tuuliku näol on tegemist Eestis üsna erilaadse arendusplaaniga, kus elektritootmise eesmärgiks pole elektri müümine elektrivõrku, vaid enamik toodetavast elektrist tarbitakse ära arendavas ettevõttes.

Kavandatava tegevuse sisu on majanduslikus mõttes ääremaal paikneva ettevõtte konkurentsivõime parandamine ning seeläbi ettevõtte püsima jäämise ja arendamise võimaldamine Torgu vallas, märgivad eksperdid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)