Balti keskkonnafoorum soovib Vilsandi rahvuspargi laiendamist (1)

MTÜ Balti Keskkonnafoorum tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku laiendada Vilsandi rahvuspargi piire ja võtta piiranguvööndi režiimis kaitse alla looduskaitseliselt väärtuslikud madalikud Suurkuiv, Uuskuiv, Soolakuiv ja Mustpank.

MTÜ Balti Keskkonnafoorum juhatuse liige Kai Klein märkis kirjas keskkonnaministeeriumile, et 70 100 hektarilise pindalaga mereala kaitse alla võtmise eesmärk on säilitada Saaremaast läänes asuvate avameremadalike puutumatus ning tagada piirkonna mereelustiku ja linnustiku elupaiga terviklikkus. Seda eriti pidades silmas arendajate viimastel aastatel järsult suurenenud huvi merre rajatavate tuuleparkide vastu.

Uuringud näitavad, et Vilsandi madalad moodustavad Eesti ulatuslikema karide koosluse (ca 70 km2) ja seal leidub Eestis harvaesinevaid merelise levikuga punavetikaliike. Teadlased peavad Vilsandi saarest läände jäävaid madalikke ihtüoloogilisest vaatepunktist hinnates üheks unikaalsemaks ja mitmekesisemaks avamerealaks Eesti territoriaalvetes.

Ainulaadseks teeb madalikud mitmete Eestis üldiselt vähearvukate kalade kõrge arvukus, samuti on madalikud väga olulised lesta ja kammelja kudepaigana. Lääne-Saaremaa madalikud on oluline peatumisala globaalselt ohustatud kirjuhahale, samuti omavad need rahvusvahelist tähtsust väikekajaka, auli ja krüüsli peatumisalana.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)