EVEA palub investeeringutoetuse taotlusvooru pikendamist

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon tegi põllumajandusministeeriumile ettepaneku pikendada 9. detsembril avanevat mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse (meede 1.4.1) taotlusvooru.

EVEA president Marina Kaas palub ministeeriumilt meetme 1.4.1 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus” taotlusvooru pikendamist 22. detsembrilt jaanuari alguseni. Taotlusvooru pikendamine annab EVEA hinnangul võimaluse taotleda toetust ka neil põllumajanduslikel mikroettevõtetel, kes alustasid tegevust 2009. a esimesel poolel ja on taotlusvooru lõppedes tegutsenud üle 1,5 aasta, kuid ei kvalifitseeru taotlejaks vastavalt kehtivale meetme määrusele.

Nimelt sätestab määrus (§3 p 5), et taotleja peab olema tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühe kalendriaasta. Tingimustes, kus taotlusvoor toimub 2010. a detsembris, tähendab see, et abikõlblikud on üksnes taotlejad, kes alustasid tegevust mitte hiljem kui 2008. aastal ehk on tegutsenud vähemalt kaks aastat.

“Usume, et selline kitsendus ei ole mikroettevõtete puhul põhjendatud ning ei toeta meetme eesmärke,” nendib Marina Kaas. Detsembris avaneva vooru tähtaja pikendamine 22. detsembrilt näiteks 10. jaanuarini ei mõjuta Kaasi hinnangul ka oluliselt PRIA tööplaani, kuna see hõlmaks nii jõulu- kui ka uusaastapühi, mil taotluste menetlemist ei oleks niikuinii toimunud.

EVEA kavatseb edaspidi ette panna teha määrusse muudatus, mis arvestaks eeltoodud probleemiga aasta teisel poolel toimuvate voorude puhul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)