EURO: Pensionid, toetused ja hüvitised ei vähene (1)

Alates 1. jaanuarist laekuvad inimeste pangakontodele toetused, hüvitised ja pensionid eurodes. Ükski pension, toetus ega hüvitis ümberarvutuste läbi ei vähene. Samuti ei muutu pensionide-toetuste-hüvitiste saamise tingimused ja kord.

Nii pensioni kui ka toetuse rahaline väärtus jääb samaks, muutub üksnes valuuta. Kroonide asemel makstakse neid edaspidi eurodes. “Põhimõte on, et ükski riiklik hüvitis ei vähene. Me ei ümarda aga lõppsummasid, vaid
algandmeid, nt lapsetoetuste puhul on selleks suuruseks 150 krooni, mis ümardatakse, mitte aga 2x 150 krooni e 300 krooni,” selgitas Saarte Häälele sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet.

Seega ümardatakse eurodesse lapsetoetuse määr ja see korrutatakse iga toetuse puhul seaduses ettenähtud koefitsiendiga. Sama kehtib puudega inimeste toetuste kohta, kus eurodeks ümardatakse puudega inimeste sotsiaaltoetuste määr (praegu 400 krooni), mis korrutatakse iga toetuse puhul seaduses ettenähtud koefitsiendiga.

Ka pension arvutatakse Malveti kinnitusel igale inimesele uuesti välja, mis tähendab, et aluseks võetakse eurodeks teisendatud baasosa, millele liidetakse uuesti eurodes väljaarvutatud staažiosakud (mis on inimestel kogutud kuni aastani 1999) ja uuesti eurodes väljaarvutatud kindlustusosakud (kogutud alates 1999. aastast).

Töölepingut ei pea muutma

Euro tulekul peab tööandja kandma töötaja pangakontole kroonide asemel eurod ja seda sendi täpsusega. Kroonid vahetatakse eurodeks fikseeritud kursiga 1 euro = 15,6466 krooni. Ümardamisreegli kohaselt tuleb kroonid eurodesse ümber arvestada ühe sendi täpsusega, arvestades jagamistehte kolmandat kohta pärast koma. Kroonidest eurodesse ümberarvutuse tulemusel ei tohi töötaja töötasu väheneda. Töölepingu seadus lubab sõlmida üksnes töötajale soodsamaid kokkuleppeid. Tööandja võib seega töötaja nõusolekul ümardada töötasud euro tulekul töötajale soodsamas suunas.

Eurole üleminek ei too kaasa vajadust olemasolevate töölepingute muutmiseks. Töölepingutes kokkulepitud töötasu tuleb küll eurodesse ümber arvestada, kuid see ei too kaasa vajadust töölepingute täiendamiseks. Üleminek uuele rahaühikule toimub automaatselt ega vaja töötaja ja tööandja vaheliste kokkulepete korrastamist. Raha peab tööandja endiselt maksma samas suuruses, muutub lihtsalt rahaühik.

Töötajal on töölepingu seaduse järgi õigus küsida tööandjalt teavet talle arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Töötajal on seega õigus küsida tööandjalt infot töötasu ümberarvestuse kohta, kui tal tekib kahtlusi arvestuse õigsuse osas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 60 korda, sh täna 1)