Lugeja kiri: Kas seoses elukohavahetusega saab töölt lahkuda viiepäevase etteteatamisega?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Sellist konkreetset põhjust ja etteteatamistähtaega töölepingu seaduses (TLS) toodud ei ole. Töötaja võib töölepingu üles öelda korraliselt, teatades sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette, või erakorraliselt, viimasel juhul töötaja ei pea järgima 30-päevast etteteatamistähtaega (võib töölt lahkuda olenevalt asjaoludest ette teatamata või lühema etteteatamisega).

Töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks peab töötajal olema mõjuv põhjus. Töötajapoolse ülesütlemise mõjuvaks põhjuseks võivad olla tööandjapoolsed kohustuste olulised rikkumised või töötaja enda isikust tulenevad asjaolud. Töötaja isikust tulenevat erakorralist ülesütlemist tuleb põhjendada ja vajadusel tõendada ning kui põhjus on nii oluline, et ei võimalda töösuhet jätkata etteteatamistähtaega järgides, on põhjendatud selle kohaldamata jätmine.

TLS-i § 91 lõigetes 2 ja 3 on toodud oluliste põhjuste näitlik loetelu, seda põhjusel, et kõiki olukordi ei saa ette näha ja igale juhtumile peab lähenema individuaalselt, kasutades tervet mõistust. Igal juhul tuleb töösuhte osapooltel arvestada vastastikuste huvidega ja käituda mõistlikult.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 47 korda, sh täna 1)