Orissaare algatas ühinemiskõnelused (14)

Kuna Pöide vallavolikogu ei tahtnud Ida-Saaremaa nelja valla ühinemisläbirääkimisi algatada, võttis jämeda otsa enda kätte Orissaare. Üleeile tegi Orissaare vallavolikogu naabervaldadele läbirääkimiste alustamiseks ametliku ettepaneku.

Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär ütles Saarte Häälele, et vallavolikogu oli üsna üksmeelne: otsuse poolt hääletas kohal olnud 13 volikoguliikmest 12 ja üks jäi erapooletuks.

Põlluäär mainis, et põhiseisukohad ühinemise poolt on samad, mis tõi välja Koit Kelder Pöide vallavolikogus sama otsuse arutamisel: “Ühinemise tulemusena muutuks Ida-Saaremaa ja miks mitte ka Muhumaa piirkond ühtlasemaks ja konkurentsivõimelisemaks.”

Ta lisas, et ühinedes ollakse suutelised pakkuma vallamajas paremat ja kiiremat teenust. Tähtsamaks ja hinnatumaks muutuks ka volikogu roll, kuna vastutust tuleb kanda palju suurema territooriumi toimimise eest.

Pöide volikogus võeti volinik Andres Hanso eestvedamisel punkt päevakorrast otsustamise alt välja ja asendati aruteluga. Hanso põhjendas, et tema arvates ei ole volinikel mandaati taolise otsuse tegemiseks.

Protestiks volikogu esimehe kohalt lahkunud Koit Kelder, kes Pöidel ühinemisteemat vedas, oli eile lootusrikas.

“Tervitan igati tehtud otsust ja loodan, et naabervaldadel on julgust läbirääkimistega liituda,” ütles Kelder Saarte Häälele. Ta nentis, et hea tahtmise juures oleks võimalik läbirääkimised läbi viia enne 2013. aasta valimisi, teha rahvaküsitlus ning ühinemise või mitteühinemise otsus.

“Aega selleks on 19. aprillini, et sügisel saaks toimuda juba suurvalla volikogu valimine,” selgitas Kelder, et seanaha vedamiseks aega enam ei ole. “Pöide volikogule toob Orissaare otsus kaasa selle, et on põhjust teema juurde naasta ja seekord ka otsus langetada,” lisas ta.

Suurim küsimärk on kindlasti Muhu. Kuigi sealne volikogu pole otseselt seisukohta võtnud, ollakse pigem selle poolt, et Muhu võiks olla omaette omavalitsus. Sellist arvamust on väljendanud ka ametist lahkuv valla arendusnõunik Mihkel Jürisson.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles eile Saarte Häälele, et Orissaare valla ettepanekut kindlasti kaalutakse. “Muhu on alati olnud mõistliku ja edasiviiva koostöö poolt,” märkis ta ja lisas, et ühinemisteema tuleb arutusele volikogu jaanuariistungil.

“Ühinemisläbirääkimistele kutsumine ei tähenda veel ühinemist, kindlasti mõtlevad muhulased kaasa ja esitavad oma seisukohad,” märkis Liitmäe.

Orissaare põhjendused

1. Piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, säilitamine ning väljakujunenud koostöö jätkusuutlik arendamine.

2. Elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid.

3. Paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks.

4. Kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja parema kvaliteedi tagamine.

5. Võimaluste loomine piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks ja ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks.

6. Olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime saavutamiseks.

7. Omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse potentsiaali suurendamine veelgi parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 759 korda, sh täna 1)