Külavanemad nõuavad kvaliteetset voolu (6)

Mustjala valla Liiva, Pahapilli, Liiküla, Panga ja Võhma külavanemad nõuavad võrguettevõttelt Elektrilevi OÜ lahendusi elektrikatkestuste vähendamiseks, mida selles piirkonnas esineb õige tihti.

Panga küla külavanem Maie Kauber ütles Saarte Häälele, et ainuüksi detsembris oli elekter Panga külas pisteliselt ära neljal päeval, mis tähendab, et vaikisid ka lauatelefonid.

“Me mõistaksime sellist vääramatut jõudu, kui tuul lükkaks liini pikali või traadid katkeksid lume raskuse all, aga teame nii meie kui ka teie, et põhjuseks on enamasti liinidele langenud puud ja oksad ehk siis kõrgepingeliinide kitsad koridorid,” osutasid külavanemad, kelle andmetel on teistes Saaremaa piirkondades katkestusi oluliselt vähem, Elektrilevi OÜ juhatuse esimehele Tarmo Merele saadetud kirjas.

Külavanemad tegid Elektrilevile ettepaneku kutsuda metsi läbivate liinialuste maade omanikke koostööle liinikoridoride laiendamiseks või siis viia nimetatud piirkondade kõrgepingeliinid maa- või õhukaablisse.

Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialisti Kaarel Kutti sõnul ei ole viies külas rohkem katkestusi kui mujal Saaremaal. Küll oli aga Saaremaal detsembris keskmisest rohkem elektrikatkestusi jäite tõttu, mille kõrvaldamine on võtnud tavapärasest rohkem aega.

Ka ei ole Elektrilevi nõus väitega, et elektririkete põhjuseks on enamasti asjaolu, et kõrgepingeliinide koridorid on liiga kitsad, mistõttu puud ja oksad liinidele kukuvad.

“On küll rikkeid, mille põhjus on liinile langenud puu, kuid hulgaliselt on ka jäite tõttu katkenud liinijuhtmeid, millel ei ole seost liinikoridori laiusega,” kinnitas Kutti. Koridoride laiendamine selliselt, et oleks välistatud ka kõige kõrgemate puude ulatumine liinini, tähendaks Kutti sõnul Hiiumaa suuruse ala metsast lagedaks raiumist.

Majanduslikult mõttekam on Kutti sõnul kasutada paljasjuhtme asemel näiteks maa- või õhukaablit. Maakaablile puud ja ilmastik mingit mõju ei avalda.

Mustjala külavanemate sõnul ei saa nad leppida teadmisega, et Elektrilevi teeb tavatarbija mõistes ulmelisi ja kalleid projekte näiteks kaugloetavate arvestite paigaldamiseks, samas ei suuda aga külades tagada stabiilset elektrivoolu. Madalpingeliine on piirkonnas küladesiseselt küll õhukaablisse viidud, ent rikked, mis korraga paljudelt elektri võtavad, juhtuvad väidetavalt just kõrgepingeliinidel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 828 korda, sh täna 1)