Terit, neh!

Ja “soole paramad” või “sammad sõnad” kõikidele, kis oo ead uut voastad soovin! Ja et see voasta ikka kõikidele kenam tuleks kut eelmine. Et elu ikka paramaks lähäks ja haigusi vähäm oleks ja inimestele tüöd jäguks sii soare pial! Et me üheteesest rohkem ooliksime ja oskaksime ää nähe, kis ja kuskohtas ädas oo. Sest ega muhulase uhkus ep lase ju ädalda ja aliseda.

Voasta ää lõpetamise pidu olli mailma uhke. Spordiallist olli nii tuline uhke pidusaal tehtud, et es tunne äägid teist änam.

Ja noorde näitemäng olli vägev. Ja tantsi sai kut palju. Rahvast olli küll ning veel. Oo siis meitid sii soare pial vähätumaks. Ja jõulu ja joanibe oo ikka poole rohkem koa kut muidu.

Uie voasta üöse olli küll nõuke tunne, et nüid vist jõudis see va maailma lõpp ikka kätte küll. Sest niipalju tulevärki ja paukusid põle koa enne oln. Ikka iga voastaga lähäb rohkemaks teisi. Neh, sokkusid põle näha liikumas oln. Aga nee elukad masu kukkuvad vastu omingud alles rinki reenetama. Äkist ma jõudsi juba enne ennast põhku keerda. Mine sa ullu tia.

Mis nüid soama akkab, juu seda näeb. Kolmekunigapäe oo alles tulemata. Nõnna et jõuluõlled oo alles ää lõpetamata. Ja venekirgulistel oo jõulupühad alles pihta akkamata. Nõnna et tiagid, millal see pidu ühekorra otsa soab. Juu nõnna kut ennevanasti – küünlalühtripäävaks! Seks aaks oo viimne õllepunsu koa tühaks soan. Ja kui pisike pära põhja jäeb, siis naesed keetvad omale sojaks õlleks.

Neh, kui pühad ühekorra peetud oo, siis akkab pihta see voasta kõige vaiksem ja munuksem aeg sii soare pial. Neh, mitte et tüöd otsa soaks. Aga voata, siis ma tunne koa, et sii soare pial aeg puhkab. Sui ep tee täma seda mitte. Piale pühasid akkab ilm koa ju pissitassa valgemaks vädama ja soab juba akata rohkem õuetkaudu kuipima.

Nõnna et lõpetage omad pühad kenaste ää ja juu siis katsub jälle pikemalt riakida.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 156 korda, sh täna 1)