2012 Muhus – stabiilne ja positiivne aasta

Eilses lehes alustasime vallavanemate tagasivaatega läinud aastale. Täna räägib mullustest töödest-tegemistest Muhu vallavanem Raido Liitmäe.

2013. aasta alguses on hea tagasi vaadata 2012. aastale ja võrrelda läinud aasta alguses tehtud plaane ja kavandatud töid elluviiduga. Vallasüsteemis oli stabiilne ja pigem positiivne aasta.

Enamik vallaeelarves kavandatud töid sai teoks ja mõned väiksemad investeeringud sai aasta lõpus tehtud isegi lisaks kavandatule, näiteks Hellamaa külakeskuse osaline akende vahetus ja spordihalli uue jõusaali valmimisega seonduv. Seda võimaldasid 2012. aasta eelarve küllaltki täpselt prognoositud kulude pool ja väga hea tulumaksu laekumine.

Heameelt tegid arengud seonduvalt Muhu ja Ida-Saaremaa sotsiaalkeskuse uue hoone ehituse jätkamisega. Esialgne ääretult keeruline ja kõrge ehitusliku maksumusega hoone projekteeriti ümber ning tänu lihtsamale kujule ja optimaalsemale ruumiprogrammile alanes ka ehituslik maksumus. Tänaseks on uus projekteerimis-ehitusleping AS-iga Gustaf sõlmitud, käib aktiivne töö hoone ehitusliku projekti valmimiseks ning ehitustööd jätkuvad juba käesoleva aasta kevadel.

Olulised olid investeeringud Muhu lasteaeda. 1980. aastal valmis saanud hoonet on viimastel aastatel rekonstrueeritud mitme etapi kaupa edukate projektide ja/või vallaeelarve abil. Mullu uuendasime hoone peasissekäigu ja olmeruumid, rajasime lasteaia ja spordihoone juurde korraliku kõnnitee koos tänavavalgustusega, uuendasime ka lasteaia mänguväljakut.

Kuigi lumekoristuse kulud on viimastel aastatel väga suured olnud, suutsime siiski pisut investeerida ka vallateede ja parklate korrastamisse: tolmuvaba katte said teelõigud Võlla ja Liiva külas, samuti noortekeskuse ja lasteaia parkla. Valmis ka Hellamaa külakeskuse parkla, mitu teelõiku sai uue kruusakatte.

Päris aasta lõpus sai Muhu spordihallis SK Muhu ja valla koostööna valmis uus jõusaal.

Läinud aastal sündis 16 uut muhulast ja vähemalt rahvastikuregistri andmetel kasvas valla elanike arv kahe inimese võrra. Tulumaksu hea laekumine ja töötute osakaalu vähenemine näitab, et muhulased olid tublid ning tööd jätkus nii kodusaarel kui ka väljaspool seda.

Jätkuvalt aktiivne ja särtsakas oli meie kultuuri- ja spordielu. Pikemad reisid viisid meesansambli ja Tokkroesi naistantsurühma Hollandisse, võrkpallurid osalesid turniiril Lätis. Esimestel Eesti saarte mängudel Hiiumaal esindas muhulasi arvukas ja ühtehoidev seltskond, toimusid külakokkutulekud.

Kui eelnevale lisada mitmed vallarahva ühisüritused (näit Muhu jooks, erinevad talgud, aastalõpupidu, külaseltside tegevus jms) ning muhulaste arvamus taas päevakorda tõusnud haldusreformist, võiks öelda, et 2012. aasta oli Muhus selline aasta, kus mõeldi rohkem oma lähedaste, oma kogukonna, oma juurte peale ning märgati rohkem üksteist.
Seetõttu osatakse ehk enam väärtustada inimestevahelist suhtlust, omavahelist mõistmist ning neid, kes tõsiselt panustavad kodusaare heaolusse ja arengusse. Kõik, mis on hästi, on ikkagi inimeste tehtud ja loodud, suuri loodusressursse ja muid õnnistusi meil pole!

Oma kõrget taset kinnitasid taas ja tutvustasid Muhu nime laiale maailmale festival Juu Jääb ja Pädaste mõis koos oma restoraniga.

Läbi viidi noorsootöö kvaliteedi hindamine, lõppfaasis on valla terviseprofiili koostamine, algatatud on valla uue arengukava koostamine, valmis eelarvestrateegia 2013–2016. Need kõik on tuleviku jaoks loodud dokumendid ja uuringud ning koostatud eesmärgiga, et elu saarel oleks elamisväärne ja jätkusuutlik ka järgnevatel aegadel.

Väljaspool vallasüsteemi tuleb kindlasti esile tõsta kahe uue sadama kordategemist: AS-i Saarte Liinid eestvedamisel sai valmis Kuivastu väikelaevade sadam ja Koguvas MTÜ Ankur eestvedamisel Koguva sadam, kus tööd jätkuvad ka 2013. aastal.

2012. aasta märksõna Muhus on kindlasti ka Muhu radaripunkti rajamisega seonduv: uued töökohad, uued inimesed saarel, korrastatud piirkond, tolmuvaba katte saanud maanteelõik. Positiivsena võib esile tuua ka teist riigimaantee suuremat investeeringut Muhus, Rootsivere tee korrastamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 303 korda, sh täna 1)