Konkurentsipiirang on viinud töövaidlusteni (2)

Evi Ustel HallimäeMöödunud aastal menetles Saaremaa töövaidluskomisjon muu hulgas avaldusi, kus töötaja oli esitanud nõude tasu saamiseks konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise eest pärast töösuhte lõppemist. Tehti kindlaks, et pooled olid vastava kokkuleppe sõlminud, töötaja oli seda täitnud ning seega oli tal ka õigus tasu saada.

Tööinspektsiooni Saaremaa töövaidluskomisjoni juhataja Evi Ustel-Hallimäe (fotol) sõnul on töötajate tööle võtmisel laialdaselt levinud praktika, et lepingusse lisatakse ka konkurentsi osutamise keeld, mis üldjuhul kehtib kuni lepingu lõppemiseni.
“Jääb mulje, et seda kõike tehakse teinekord läbimõtlematult, kaalumata, kas üldse on vajadust taoliste piirangute järele, või siis lihtsalt igaks juhuks, et hoida töötaja tegevus kontrolli all või mis iganes muul põhjusel,” tõdes Ustel-Hallimäe.

Ta selgitas, et konkurentsipiirangu võib kehtestada, kui see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladustega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada.

Pärast töölepingu lõppu saab konkurentsipiirangu kokkulepet laiendada maksimaal-selt aastaks ning tingimusel, et töötajale makstakse selle eest igakuist mõistlikku hüvitist. Kui seadusega sätestatud nõuded ei ole täidetud, on kokkulepe aga tühine.

Töövaidluste korral püüavad tööandjad Evi Ustel-Hallimäe sõnul just sellele tuginedes oma käitumist õigustada, väites, et tegelikult puudus firmal vajadus konkurentsipiirangu kehtestamiseks. Samuti on piirang ebaselgelt sõnastatud ning seda ei ole võimalik järgida.

“Leitakse, et sisuliselt on lepingus olev konkurentsipiirangu kokkulepe tühine ega too kaasa tasu maksmise kohustust pärast lepingu lõppemist,” nentis ta. Paraku ei ole asi nii lihtne. Määravaks saab, kuidas töötaja lepingutingimust tõlgendas. “Kui selgub, et töötaja jaoks oli konkurentsipiirang arusaadavalt sõnastatud ning ta järgis seda ka pärast lepingu lõppemist, on töötaja omapoolsed kohustused täitnud ning tööandja ei saa tugineda seadusega kehtestatud nõudeid rikkudes sõlmitud kokkuleppe tühisusele,” kinnitas Ustel-Hallimäe.

Töölepingu kehtivuse ajal ei ole tööandjal kohustust konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise eest tasu maksta. Vastav kohustus tekib alles töölepingu lõppemisel, kuid lahkunud töötajale tavaliselt enam mingeid tasusid maksta ei soovita.

Kui konkurentsipiirangu kokkulepe ei lõpe koos töölepinguga, tuleb lepingu lõppemisel kindlasti üle vaadata, kas vajadus selle piirangu järele on säilinud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 108 korda, sh täna 1)