Vallavanemad: Läinud aasta jäi meelde töisena

Täna jätkame vallavanemate tagasivaatega möödunud aastale. Kuidas möödus aasta 2012 Valjala ja Lümanda vallas?

 

Aare Martinson 

Valjala vallavanem

2012 oli minu, esimest aastat ametis olnu jaoks õpipoisiaasta ja seetõttu mitte lihtsate killast. Valla elu kulges tasa ja targu oma väljakujunenud töises rütmis.

Tänu kõigile valla asutuste töötajatele, vallakodanikele, kelle jõupingutuste toel aasta korda läks. Oli palju head ja rõõmustavat, kuid, nagu ikka, ka vajakajäämisi ja mureküsimusi.

Viimastest alustades näeksime esimese asjana, et kohapeal oleks rohkem töökohti, et inimesed ei peaks tööl käima vallast väljaspool, mis sageli päädib noorema rahva lahkumisega pealinna või piiri taha. Kahjuks jäävad töökohtade loomisel valla käed lühikeseks ja võimalused ahtaks. Ehk peaksime ettevõtlikumad olema ja looma endale ise töökohti.

Palganumbrid maal on visad suurenema. Täna on saarlase keskmine palk ca 150 € madalam Eesti keskmisest.

Valla teede olukord jättis märja suve ja sügise tõttu kohati soovida. Lumesulaveed tekitavad mitmel pool külades peavalu. Nii omad inimesed kui valla külalised tunnevad teravat puudust kohvikust valla keskuses Valjalas, eriti suvisel ajal. Valjala kirik vajab hädasti remonti.

Samas oli palju sellist, mis läinud aastat meeldivalt meenutama jääb.

Veebruaris tähistasime valla 20. sünnipäeva näituste, ajalookonverentsi ja peoõhtuga.

Hea meel on selle üle, et tegevust jagub mitte ainult vallakeskusesse, vaid kodanikuühendused toimetavad aktiivselt ka külades. Uute tegijate toel on Tõnija külakeskus saanud uue hingamise. Majja paigutatud soojuspump võimaldab aastaringi korraldada käsitöökursusi ja portselanimaali ning line-tantsu õpitubasid. Saklas jätkusid Sakla külaarengu seltsi eestvedamisel ja LEADER-programmi toel sealsete muuseumiruumide ehitustööd. Jööri küla seltsi püstitatud laululaval korraldati valla traditsiooniline laulupäev, mis toimub kahe aasta takka vaheldumisi Jööri Folgiga.

Möödunud aastal sai 65 aastaseks Sakla raamatukogu ja sama palju aastaid möödus Eesti esimese kolhoosi moodustamisest Sakla mail. Mõlemat tähtpäeva tähistati teemakohaste rahvarohkete konverentsidega. Kümneseks sai Valjala Tööpada, mis on kujunenud kohalikuks käsitööd edendavaks, kursusi ja töötutele tööharjutuskoolitusi korraldavaks keskuseks.

Jätkusid Valjala maalinna tervise- ja suusaradade laiendustööd, mis peavad saama lõpetatud 2013. aasta sügiseks. Rõõmustavalt palju rahvast tuli detsembri algul külmale ja lumele vaatamata võsakoristuse talgutele. See näitab vallakodanike huvi ise oma elukeskkonna parendamisele käed külge panna. Vallakeskuse ligidal asuvast maalinna piirkonnast kujuneb tulevikus puhkeala erinevate tervist turgutavate võimalustega. Teine puhkepiirkond on kujunemas valla mereväravana tuntud Kungla sadamasse, mis töötas tänavu pärast sadamahoone valmimist esimest aastat ja mis alles ootab nii vallarahva kui ka külaliste poolt avastamist. Suvised merepäevade üritused on selleks üks kindel võimalus.
Kaunis ja kordaläinud ettevõtmine oli muinastulede tegemine Laevnina rannas.

Valmis valla arengukava aastateks 2012–2020. Viidi läbi noorsootöö kvaliteedi hindamine, mis andis pildi meie noorsootöö hetkeseisust ja tegevussuunad edaspidiseks. Renoveeritud rahvamajas on noortekeskusel omad heas korras ruumid, kus bändiprojekti raames soetatud pillidega käiakse hoolega harjutamas. Valjala rahvamajas toimus Saaremaa arengukonverents, kus vaeti omavalitsusreformi erinevaid variante.

Valjala naiste võrkpallivõistkond tuli maakonna karika võitjaks ja võrkpallitreener Ene Kask krooniti maakonna parimaks treeneriks.

Aasta algul avas Saaremaa tarbijate ühistu Valjalas uue A ja O kaupluse, kus on senisest rohkem ruumi ka tööstuskaupadele. Kaupluse juurde sai püsti infotahvel.

Suhted sõprusvalla Pirkkalaga on endiselt soojad, millest annab tunnistust Pirkkala valla rohkearvulise esinduse külaskäik ja osavõtt Saaremaa ooperipäevadest ning osalemine meie laulupäeval. Valjala esindus käis sõprusvalla 90. aasta juubelil Soomes.

2013. aasta suuremad tööd on seotud põhikooli torustiku rekonstrueerimisega, Valjala aleviku tänavavalgustuse parandamisega. Sakla ja Tõnija külakeskuses jätkuvad ehitustööd, valla teed vajavad remonti ja loodetavasti saavad mõned külavahed ka mustkatte. Aasta pärast on näha, mis tehtud sai.

 

Jaanika Tiitson 

Lümanda vallavanem

Lõppenud aasta jääb meelde töise ja pingelisena, samas sai teoks mitu omanäolist ettevõtmist.

Atla sadam on füüsiliselt valmis, bürokraatia poole pealt on veel vaja tööd teha. Korda said lasteaia vundament, kultuurimaja lava ja saali põrand, koolis poiste tööõpetuse klass. Koimla külas pandi mustkatte alla 1,4 km pikkune teelõik.

Ka külaseltsidel oli ehitamise aasta: Karalas valmis külamaja, Taritus laululava ja Leedris alustati tuuliku restaureerimist. Lasteaialaste vanemad, kes kaks aastat MTÜ Karu-Kati Õpituba kaudu heategevusraha kogusid, ostsid nüüd lasteaiale uue suure mänguväljaku, mis pannakse üles kevadel.

Koolis ilmus õpik-töövihik “Lapsepõlvemaa”, käivitus suvelasteaed, edu saatis vabaõhuetendust “Kosjasõit”, osalesime “Tipud kokku!” üritustel Prangli saarel ja Viimsis. Juubelit tähistasid Taritu piirkonna taidlusringid ja kool. Lümanda keskusehoones avati psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskus, uuendati valla kodulehte ning kahasse MTÜ-ga Loona ja Kihelkonna vallaga valmis uus loodusturismialane koduleht. Koos noortega viisime läbi fotograafia-, internetiturunduse ja portselanimaalimise koolitused. Värskendavalt mõjus noorsootöö kvaliteedi hindamine.

Mulle endale on andnud uusi väljundeid osalemine maavanema arenduse nõukoja töös.
Esmakordselt sellises vormis viisime vallas sügisel läbi terviseedendusprojekti “Lümanda valla Tervise Teeviit 2012”, mille tipphetkedeks kujunesid oktoobrikuised Märt Agu tantsuakadeemia tantsutrennid.

Ja mis kõige olulisem, tervitasime 21. detsembri jõulupeol üheksat tänavu meie valda sündinud uut ilmakodanikku – kuut poissi ja kolme tüdrukut. Meie rahva hulga juures on see väga ilus sündide arv.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 380 korda, sh täna 1)