Nuudipäe oo möödas ja suuremad pühad läbi (2)

Sii jõulute aegas, kui seda lund alla läpatas, sai meenutat, andku ingamist, Tähvena Sassa juttu, et see üks sui ep tee sellele lumele veel midagid.

Aga näädsa, nõuke kerge ja pehme lumi, et kui siis sulatama kukkus, siis olli juba korraks nõuke irm inges, et mis ta põle selle kaubaga Tõnissepäävaks moa must. Takkajärgi suur aitüma kõikidele nendele rakturistidele, kis masu es jõva kõik jõululaupa õhta sauna laudilegid. Nii tuline rutt olli selle lume ää lükkamisega.

Aga neh, pühad piaksid nüid änam-vähäm möödas olema ja juu akkab tüöle jälle. Tüöd oo juu muhulane ometiks eluaa tein ja ossan. Ja tüöd põle muhulased eluaegas kartn koa. Neid oo juu pisissest piast sedaviisi kohe õpetat.

Ja ikka oo toodutamist oln, iseäranis just naisterahva-inimeste kohe, kis ep viisi ja arvavad, et naad ep oska tüöd tiha. Nõukste kohta ikka öetse, et sellel oo mõlemad kääd vassakud ja kõik sõrmed pöidlad.

Nüid oo tuln ea võemalus omad tüöd puhas pildi piale panna. Muhu muuseum kuulutas välja nõukse votude tegemise võistluse, mise nimeks oo “Töökas muhulane”. Iga pildistaja kääst oodetse kõege rohkem viite pilti muhulaste tüötegemisest. Piltide tegemisega ja ää soatmisega oo aega paergu viel moailma. Täpsemaste kuni eenakuu esimese päävani. Nõnna, et soab pildi piale viel kõik talvised ja kevadised tüöd ja pooled suised kihked-kahked koa.

Üks teene ea võemalus oo rahvale viel antud. Ja maha kuulutat koa juba – mineva voasta tehtud tööde eest tänamine. Neh, see tähendab seda, et vallavalitsuses ja volikogus oodetse jälle inimeste ja asutuste ettepanekumi selle kohta, kellele piaks välja andma hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad. Ja mõuke olli mineva voasta kõege uhkem tegu, mis Muhu soare pial ää tehti.

Kõikide kandidaatisid reemiate soamiseks oodetse üheteistmendama küünlakuu päävani.

Võib ise vallamajase ütlema tulla või kirjaga soata ja muidugist internetiga koa, aadressi piale vald@muhu.ee. Reemiad antasse kätte vabariigi voastapääva aktuse aegas, nõnna kut iga voasta oo oln.

Ja nüid kukkuge oolega mõtlema, et mõuksi ettevõtmisi, tegusid või inimesi te tahaksite mineva voasta tehtud tüö eest ää märkida.

Vat sõuke töine jutuaamine olli mool täna.

Lõpetuseks üks natusse teistlaani jutt koa. Laupa, kaheteistmendamal kuupääval kellu kümnest tudvustab Irma Järvesalu Liiva koolimaja saalis oma uut luuleroamatud. Nõnna, et laupa oo koolimajase asja. Üle ulga aa tuleb jälle ühe muhulase kirjutat roamat välja.

Olge siis ikka munuksed edasi!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 202 korda, sh täna 1)