Kõige enam lahkus mullu Saaremaalt noori naisi (19)

Mullused Saare maakonna elanikearvu muutused annavad tunnistust sellest, et kõige enam oli saarelt väljarändajaid 20–29-aastaste hulgas. Enamik neist naised, tuues siingi välja nn pruudipõua.

Ühtekokku kahanes Saare maakonna elanike arv 2012. aasta jooksul 351 inimese võrra. Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto sõnul rändas mullu maakonda 542 inimest, siit lahkus samal ajal koguni 793 inimest. Negatiivse rändesaldo tõttu kahanes rahvaarv 251 inimese võrra ning negatiivse loomuliku iibe (sünde 324, surmi 407) tõttu veel 83 võrra.

Lisaks muutus maakonna elanike arv ka rahvastikuregistri korrastamise järel, mis peamiselt tähendas varasemate tehniliste vigade parandamist. Sisuliselt tõi see välja, et eelmistel aastatel oli maakonnast välja rännanud veel 17 saarlast.

Rändamine on toonud pruudipõua

Vanusegruppide järgi on suurim väljarändegrupp Levisto andmeil 20–29-aastased. Läinud aasta jooksul on Saare maakonnast lahkunud 247 selles eas inimest, mis moodustab väljarännanutest 31,1 protsenti.

“Seejuures naiste osakaal selles grupis on meeste omast märgatavalt suurem,” tõdes perekonnaseisuametnik, täpsustades, et mullu lahkus maakonnast 155 kuni 29-aastast naist ning 92 samas vanuses meest. “Vanusegrupp 20–29 on alati olnud kõige “rännulisem”, kas siis töö, õpingute või lihtsalt parema elu otsimise tõttu. Lisaks on naised ka alati olnud selles hakkajamad,” tunnistas Levisto.

Ta möönis, et eks vanastigi oli tavaline, et tütred lähevad linna õppima või tööle ja pojad jäävad koju maatööd tegema. “Pruudipõud maapiirkondades on selle tulemuseks,” tähendas ta.

Arvuliselt järgmised maakonnast lahkujate vanusegrupid on vanuses 30–39 aastat ja lapsed vanuses alla 10 aasta. Esimesel juhul oli väljarändajaid 174, moodustades lahkujatest 21,9 protsenti ja teisel juhul 148, mis moodustab koguhulgast 18,7 protsenti. Avo Levisto nentis, et võrreldes 10 aasta taguse ajaga on oluliseks muutuseks just 30–39-aastaste väljarändajate osakaalu kasv. Kui 2002. aastal oli 807 väljarändaja hulgas 97 selles vanuses saar-last (12%), siis 2012. aastal oli selles vanuses lahkujaid 174 (22%).

Lahkutakse koguni perekonniti

“Sellises vanuses inimestel on tavaliselt oma pere olemas ja laste suur arv väljarändajate hulgas näitab, et sageli lahkutakse kogu perega,” tähendas Levisto. Muuhulgas tõi ta välja, et negatiivse rändesaldo tõttu on nooremate kui 50-aastaste elanike arv maakonnas aasta jooksul vähenenud 289 inimese võrra. Sealhulgas naiste arv vanuses 20–29 on kahanenud 69 võrra ja alla 10aastaste laste arv 67 võrra.

Samad vanusegrupid on tegelikult ühtlasi ka suuremad maakonda elamaasunute hulgas. Ehkki need arvud on väljarände omadest tunduvalt väiksemad. 20–29-aastasi registreerus 2012. aasta jooksul “saarlaseks” 154, 30–39-aastasi 95 ja lapsi vanuses alla 10 eluaasta 81.

Saare maakonnast väljarännanute sihtkohad võib maavalitsuse perekonnaseisuametniku sõnul jagada laias laastus kolme gruppi: Tallinn ja Harjumaa 373 inimest (47%), välismaa 274 inimest (34,6%), muu Eesti 146 inimest (18,4%).

Kõigi nende lahkujate juures on rändesaldo olnud positiivne vaid üle 50-aastaste vanusegrupi puhul. Sinna on mullu lisandunud ühtekokku 38 inimest. Sisseränne välismaalt Saare maakonda on aga 2012. aastal olnud vaid 101 inimest (18,6% sisserännanuist).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 124 korda, sh täna 1)