Et kodukoha elu muutuks turvalisemaks

Saare maakonna Lääne prefektuuri piirivalvebüroo, Kuressaare politseijaoskonna ning kodakondsus- ja migratsioonibüroo Kuressaare teeninduse esindajate jaoks oli mulluseid suuremaid ettevõtmisi turvalisuse-alane koostööprojekt “Turvaline küla”.

Päästeameti Lääne päästekeskuse, Kaitseliidu Saaremaa maleva, maakonna vallavalitsuste ja SA Turvaline Saaremaa koostöös mullu veebruarist aasta lõpuni kestnud ettevõtmise idee tekkis 2011. aasta sügisel, kui meie asutuses olid päevakorral järgmised küsimused:

• kuidas viia ühendasutuse valdkonnad Saare maakonna kogukonnale lähemale?
• kas kogukonnas on turvaline?
• kuidas saada kogukonnalt vajalikku informatsiooni ja tagasisidet valdkondadele vajalikuks edasiseks tõhusamaks tegevuseks?
• kuidas saada tagasisidet kogukonnalt?
• kuidas panna inimesed mõtlema, et ka nemad ise saavad nii iseenda kui kogukonna turvalisuse heaks midagi ära teha?

Sündis mõte korraldada igas vallas mõttetalgute päev, kus iga küla arvamusliider saab esile tuua turvalisusega seotud mured, millele võiks üheskoos samal ajal lahendusi otsida.

Ettevõtmise tõhusamaks läbiviimiseks püstitasime üldise küsimuse “Kuidas saab külaelanik aidata kaasa turvalisusele vallas?”. Koos ametkondade esindajatega otsisid vastust vallavanemad, vallavolikogude liikmed, külavanemad ja külade arvamusliidrid.

Valdadel sarnased probleemid

Pea igas vallas oli probleemiks, mida teha külateedel kihutajatega, kuidas käituda hulkuvate koduloomadega, mida teha noorte alkoholi- ja tubakatarvitamise ärahoidmiseks, kuidas hoida ära tule- ja veeõnnetusi, mida teha kaupluste juures passivate napsitajatega jne.

Mõttetalgute kaudu püüdsime panna kõiki osalejaid mõtlema neile muredele, mida saab lahendada külaelanike enda poolt ja kaasabil, samuti sellele, mida koos erinevate valdkondade ametnike abiga annaks ära teha ühise turvalisuse tagamise eesmärgil.

Kui päeva algul suhtusid kohale tulnud osalejad üritusse pisut skeptiliselt, siis tagasiside ürituse lõpus osutus alati väga positiivseks.

Igal projektiüritusel oli vallavanematega juttu ka isikut tõendavate dokumentide taotluse vastuvõtmise võimalustest valdades. Iga vald sai kodakondsus- ja migratsioonibüroo Kuressaare teeninduse vanemaga soovi korral kokku leppida selleks sobiva aja.

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo (KMB) Kuressaare teeninduse vanema Arda-Maiga Raissi sõnul on “Turvalise küla” projektil olnud teenindusele oluline roll sidemete loomisel ja tugevdamisel Saaremaa omavalitsustega.

Tänaseks on dokumenditaotlusi vastu võtmas käidud kuues omavalitsuses: Kärla, Leisi, Pöide, Ruhnu, Orissaare ja Lümanda vallas, kusjuures Lümanda vallas käis taotlust tegemas ka Kihelkonna valla rahvas. Lähiajal toimub ID-kaardi taotluste vastuvõtt Muhu vallas. Mitme omavalitsusega on läbirääkimised käimas ning kokkulepped dokumenditaotluste vallas kohapeal vastuvõtmiseks sõlmimisel.

Tarvo Vaher piirivalvebüroo merevalvekeskuse esindajana märkis projekti õnnestumisena eelkõige seda, et mõttetalgute raames said politsei ja valla elanikud lähedasemaks ning leiti lahendusi paljudele küsimustele, mida näiteks vallaelanik või vallavalitsus saavad ise kohapeal ära teha.

Tulge Kuressaare mõttetalgutele!

Vallaürituste tagasiside põhjal saime motivatsiooni mõttetalgute korraldamiseks ka Kuressaare linnas.

Talgud “Turvaline Kuressaare”, kus püüame leida vastuseid küsimusele, kuidas saab linnaelanik aidata kaasa turvalisusele linnas, leiavad linnavalitsuse ja Kuressaare Kultuurivara toetusel aset kultuurikeskuses 24. jaanuaril algusega kell 17.
Kuna projektimeeskonna jaoks on oluline, et üritusest saaksid osa võtta paljud Kuressaare elanikud ja arvamusliidrid, on oluline, et see ei toimuks tavatööajal.

Et teaksime kohvipausi korraldamiseks arvestada osalejate arvuga, palun teil end eelnevalt registreerida e-postiaadressil janne.mets@politsei.ee või telefonil 52 25 141 enne 20. jaanuari.

Tulge ja andke teada oma muredest, mis teid linnakodanikena ärritavad. Püüame üheskoos neile lahendusi leida.

Janne Mets
Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri vanempiiriametnik, politseileitnant

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 417 korda, sh täna 1)