Naeste seltsid ja lubid

Mineva voasta oleks Muhus oln üks ääütlemata tähtis pidu juures. Muhu Hellamaa maanaiste selts oleks võin mureta pidada oma saa voastast sünnipääva.

Ma ütle “oleks”, neh, sest selts põle tegutsen ja põle kedagid oln, kis oleks nõukse pidu korraldan. Aga nüid oo Muhu Hellamaa maanaiste selts uieste asutatud ja akkab näputüö tegemisega iga neljabe pihta.

Esimene kokkusoamine oo seitsmeteistmendamal jaanuarikuu pääval ja kokkusoamise kohjaks oo iseenesestkid mõista Hellamaa külakeskus. Kokkusoamine oo terve pitka pääva läbi umbest.

Täpsemaste kellu kümnest omingu kaheni pääva ja siis uieste õhta viiest kahessani. Ikka sellepärast, et kõik soaksid köia ja olla, nii nee kis pääva kodused inimesed, kut nee koa, kis päävaläbi palgatüö pial oo.

Neh ja nõnna kut Tiina toonitas, seltsi nimi oo küll Muhu Hellamaa maanaiste selts, aga see ep tähenda mitte märki seda, et sial tohtivad paljast Hellamaa naesed köia. Ikka kõik Muhu naesed, paljast kokkusoamise koht oo Hellamaal.

Sõnna külase oo meite valla kultuurielu ju puhas kokku aetud. Rahvamajasid ja lubisid meitel põle. Olgu tänatud, et sõuke külakeskuskid oo. Sur tegus ja moekas kohtpaik!

Maanaiste seltsi esimesest kokkusoamisest viel niipalju, et esimese korra aegas roositse. Mis edaspidi tulema akkab, seda soab uuri valla kodulehe pialt. Muidugist televonni numbri piale 45 00 006 elistades soab koa selgust.

Et aga naestel igav ep akkaks, siis üks teene lubi naisterahva inimestele oo sii soa-re pial viel koos köima akan.
Noordekeskuses soab kessiku ominguti kellu kümnest kokku emade lubi. Seltsis tansitse wiid, vahetatse omasid tiadmisi ja meisterdatse koa.

Asja mõte oo ikka see, et noored emad soaksid vahest kottu välja. Selle lubi kohta soab täpsemaste uuri Otsa Liia kääst televonni pial 56 252 257.

Ja üks jutt viel, midast ma juba mineva nädali sii õikasi, aga et ep unuks ää ja ep jäeks kellelgi tegemata, siis ma anna nüid uieste tiada.

Vallavalitsuses ja volikogus oodetse jälle inimeste ja asutuste ettepanekumi selle kohta, et kellele piaks välja andma hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad. Ja mõuke olli mineva voasta kõege uhkem tegu, mis Muhu soare pial ää tehti.

Kõikide kandidaatisid reemiate soamiseks oodetse üheteistmendama küünlakuu päävani. Võib ise vallamajase ütlema tulla või kirjaga soata ja muidugist internetiga koa, aadressi piale vald@muhu.ee. Reemiad antasse kätte vabariigi voastapääva aktuse aegas, nõnna kut iga voasta oo oln.

Ja nüid kukkuge oolega mõtlema, et mõuksi ettevõtmisi, tegusid või inimesi te tahaksite mineva voasta tehtud tüö eest ää märkida.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 168 korda, sh täna 1)