Vaidlus hotelli üle läheb õiguskantsleri lahendada (10)

Vaidlus hotelli üle läheb õiguskantsleri lahendada

HANNES KOPPEL: “Elumaja sinna ehitada võib, aga maja väljarentimisel, mis on tulu teenimine, tekib justkui oht, et kaldad uhutakse minema ja vesi reostatakse.” Foto: Egon Ligi

Kuressaare linnaarhitekt pöördub vaidluses keskkonnaametiga õiguskantsleri poole, sest keskkonnaamet jättis juba teistkordselt kooskõlastamata detailplaneeringu, mis näeb ette hotellikompleksi rajamist Kuressaare lahe kaldale veekaitsevööndisse.

Keskkonnaamet põhjendas Staadioni tn 9 detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumist veeseaduse sättega, mis keelab majandustegevuse veekaitsevööndis.

Kuna hotelli pidamine on majandustegevus, siis ei pea keskkonnaamet vajalikuks põhjendada, kuidas hotelli rajamine kujutab endast ohtu vee seisundile või ohustab veekaitsevööndi kehtestamise eesmärki. Põhjendamine oleks vajalik juhul, kui kavandatava tegevuse liigitumine majandustegevuse mõiste alla ei ole üheselt selge. Siis tuleb lähtuda sellest, kas planeeritav tegevus kujutab endast ohtu vee seisundile või ohustab veekaitsevööndi kehtestamise eesmärki. Majandustegevuse all peab keskkonnaamet silmas igasugust tegevust, mille eesmärgiks on tulu teenimine.

Kuressaare linnaarhitekti Hannes Koppeli sõnul on hotelli pidamine ilma kahtluseta majandustegevus, kuid eraldi mõiste on veekaitsevööndis keelatud majandustegevus ja see on praegu põhjendamata nii seaduses kui veeseaduse seletuskirjas.

“Hotell ei ole selline, mis veekaitsevööndi kaitse-eesmärke kuidagi kahjustaks,” leidis Koppel.

Staadioni tn 9 maaüksuse ranna ehituskeeluvööndit on vähendatud 10 meetrini veepiirist, kuid majandustegevust keelav veekaitsevöönd ulatub seal jätkuvalt 20 meetrini veepiirist. Juhul kui õiguskantsler annab õiguse keskkonnaametile, peab detailplaneeringu koostaja nihutama tulevase hotelli asukoha veepiirist 20 meetrini, kuigi linnaarhitekt peab sellist lahendust täielikuks formaalsuseks.

“Kui nad ütlevad, et tulu teenimine kahjustab veekaitse eesmärke, siis on see jabur,” leidis Koppel. “Elumaja sinna ehitada võib, aga maja väljarentimisel, mis on tulu teenimine, tekib justkui oht, et kaldad uhutakse minema ja vesi reostatakse,” tõi ta näite veeseaduse küsitava loogika kohta.

Hannes Koppel on seoses Staadioni tn 9 detailplaneeringu koostamisega varem Saarte Häälele öelnud, et eluvõõralt kokku kirjutatud veeseadus ei haaku mitte kuidagi linnaehitusega, mistõttu selle laiendamine tiheasustusaladele on täielik nonsenss.

Linnastaadioni tribüünipoolsesse külge Kuressaare lahe kaldale jääva Staadioni tn 9 maaüksuse detailplaneeringu mõte on tagada valmisolek alustada ala kordategemist üheaegselt uue linnastaadioni ehitamisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 436 korda, sh täna 1)