2012 – hariduselu reformimise aasta (1)

Kaarma vallale oli 2012 raske aasta. Ei ole ju emotsionaalselt kerge oma valla põhikooli sulgemine, kohtuskäik suletava kooli lapsevanemaga või koolis toimunud tulekahju.

Valla hariduselu reformimise tähe all see aasta mööduski.

Peamiseks ümberkorralduse eesmärgiks oli mitte hariduse valdkonnas raha kokku hoida, vaid suunata seda nii, et meie lapsed saaksid võimalikult hea hariduse ning maksimaalselt head õpitingimused. Meie häda oligi selles, et valla haridusraha kulus liiga palju hoonete ülalpidamisele ja topeltpersonali palkamisele. Samas ei rikkunud me ka kodulähedase kooli printsiipi – suletud Kaarma kooli tuli enam-vähem kõik õpilased bussidega vedada, kui me oleksime aga sulgenud Aste kooli, siis oleks kodulähedane kool kadunud pea pooltel Aste kooli õpilastel.

Läinud aasta algul võttis Kaarma vallavolikogu vastu otsuse – ehitada Astesse uus ajakohane koolimaja. 50 aastat vana Aste põhikooli hoone vajas nii põhjalikku renoveerimist, et otstarbekam lahendus osutus uue maja kasuks. Kui ehitaja ikka suudab lepinguga võetud kohustusi täita, alustab Aste põhikool 1. septembril vastvalminud majas.

Ettevõtlikkus kui eluhoiak

Järgmisest õppeaastast alustatakse Aste koolis lisaks uuele majale ka uue õppesuunaga – ettevõtlikkus kui eluhoiak –, mis alus- ja põhihariduse tasemel keskendub ettevõtlikkuse toetamisele ja kujundamisele erinevate õppeainete kaudu. Eesmärk: Aste kooli õpilane mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt ning vastutab ja hoolib. Ettevõtlikke inimesi vajatakse igal elualal: majanduses, hariduses, kultuuris, spordis ja mujalgi.

Sel õppeaastal saavad kõik õpetajad Aste põhikoolis põhihariduse majandusõppeprogrammi koolituse minifirmade loomiseks. Koolitaja on Junior Achievement. Vald toetab kooli igati. See on veel üks põhjus, miks võiksid Kaarma valla lapsevanemad oma lapse kooliks valida just Aste põhikooli.

Möödunud aastasse jättis sügava jälje tulekahju Aste koolis, seda nii majanduslikult kui ka emotsionaalselt – inimeste hinges. Kuigi enamus kooliaastast möödus avariipindadel – lasteaias, noortekeskuses, klubis, konteinermajades, ei ole valitsuseni jõudnud ühegi lapse, lapsevanema ega õpetaja kurtmist ebamugavate õpitingimuste kohta. Minu tunnustus selle eest neile kõigile.

Meie peasuuna – hariduse – kõrval viidi ellu palju muidki põnevaid projekte.

Alustati Kaarmise järve saneerimise suurprojektiga. Kui projekt ükskord valmis saab, on meil soostunud järve asemel puhas, reguleeritava veetasemega järv, mille ääres jookseb kallasrada, on ujumisrand ja linnuvaatlusplatvorm.

Lõpetati Nasva aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekti II etapp. Kuressaare–Mereranna tee äärde püstitasime 34 ajakohast tänavavalgustit ja neli ülekäiguraja valgustit, järgmisel aastal jätkame valgustite paigaldamist Kudjape aleviku väiksematel tänavatel. Lisaks tavapärastele teede remontimistele suutsime eelmisel aastal killustikuga pinnata 6 külateed, kokku 3,8 km.

Mittetulundusühingud olid tublid

Korraldasime ümber valla kalmistute haldamise süsteemi, sellega vabanes kolm kalmistuvahi ametikohta ning nüüdsest haldab nelja kalmistut üks spetsialist, kellele me aeg-ajalt tööjõudu juurde anname. Kolmele kalmistule ehitati ka korralikud tualetid.

Upa-Kudjape terviserada sai uue hakkpuidukatte, Kaarma maalinnale ehitasime uued pealtvaatajate pingid. Abrukal tehti saare peateel, sadamast muuseumini (1,7 km), kapitaalremont koos äärekraavide ja truupide paigaldamisega. Kalliks ja keeruliseks tegi projekti see, et kõik masinad ja ka materjal tuli saarele vedada praamiga. Kokku tehti selle jaoks 80 praamireisi.

Aste noortekeskuse ette ehitasime lastele atraktiivse rulapargi. Väga huvitav oli Kaarma valla külavanemate kuue-etapiline koolitusprojekt.

Mullu valmisid ka järgmiste aastate olulisemate ehitiste, Nasva seltsimaja ja Aste staadioni ehitusprojektid.
Tublid olid meie valla mittetulundusühingud, kes eelmisel aastal viisid ellu mitu huvitavat projekti – valmis laululava Laoküla külaplatsil, Kaarma kiriku fassaad sai valgustuse, Abrukale ehitati linnuvaatlustorn, Kiratsi külamaja sai sisustuse, käima lükati Aste kogukonnaköök.

Seltsielu elavdamiseks jagab vallavalitsus Kaarma MTÜdele tegevustoetusi taotlusvoorude kaudu neli korda aastas. Seekord sai toetust 16 projekti. Siinkohal kutsun seltse aktiivsemalt osalema taotlusvoorudes, 2012. aastal jäi seltside tegevustoetuste summadest kasutamata ligi 2000 eurot.

Läinud aastal tõsteti kõigi valla palgal olevate töötajate palka 7,5%. Käesoleval aastal tõstame lasteaiakasvatajate palka 5%, õpetajate 11% palgakasvu garanteerib riik.

Tunnustan inimesi, tänu kellele toimus vallas palju meeldejäävaid kultuurisündmusi, noorsootööprojekte ja spordivõistlusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 379 korda, sh täna 1)