27. jaanuar – Valga preestermärter Joanni (Pettai) mälestuspäev (1)

1919. a punaste poolt hukatud ja 2004. a pühakuks kuulutatud õigeusu vaimulik Jaan Pettai sündis Karula mõisasulase Miku ja tema naise Maria peres. Sirgudes läks poiss õppima Riia vaimulikku kooli ja seminari, kus õppis 1915. aastani.
Joann Pettai pühitseti preestriks Tallinna püha piiskopmärter Platoni poolt oktoobris 1918 ja määrati ametisse Penuja kogudusse, kuhu ta asus elama koos abikaasa Ksenjaga.

Detsembri keskel sai isa Joann õelt Karulast kirja, et nende isa on haige, ema aga surivoodil. Vaimulik asus pärast pühi teele Valka, et sealt Karulasse edasi sõita. Punased oli aga Valga hõivanud ning seal oli kehtestatud komandanditund.

Linna jõudnud preester vahistati ja teda hakati üle kuulama. Isegi valla töötute ja maatameeste saadikute nõukogu esimees kirjutas kommunistide staapi uurijale, et “Joann Pettai hoidis alati sõnades ja tegudes vaeste ja maatameeste poole.” Lisaks saatsid Karula talumehed uurijale kirja palvega vabastada nende preester.

Ent kommunistid otsustasid vaimuliku kui “klassivaenlase” suhtes teisiti – isa Joanni ülekuulamisprotokolli kirjutati “rastrel” (mahalaskmine). 25aastane isa Joann hukati 27. jaanuaril 1919, tema haud asub Valga kalmistul.
Püha preestermärter Joann, palu Jumalat meie eest!

30. jaanuar – ülempiiskoppide Vassili Suure (+379), Gri-gori Jumalasõnaõpetaja (+389) ja Johannes Kuldsuu (+407) mälestuspäev.

Konstantinoopolis kestsid kaua vaidlused selle üle, milline neist kolmest kirikuisast on kõige auväärsem. Osa pidas selleks püha Vassilit (neid nimetati vassiliaanideks), osa püha Grigorit (grigoriaanid) ja osa püha Johannest (joanniidid). 1084. a ilmusid kolm kirikuisa koos kohalikule metropoliidile ja kinnitasid, et nad on võrdsed Jumala ees, käskisid lõpetada vaidlused ja seada sisse nende ühine mälestamine 30. jaanuaril.

Vassili (kr k basíleios “kuninglik”) – temast on tulnud meile nimed Vassel, Vassil, Vasso, Villu jt.

Grigori/Gregorius (kr k gregoreo “ärkvel olema”) – temast on tulnud nimed Gregor, Rego, Raigo, Reigo jt.

Jaan/Johannes/Joann/Ivan (hbr k Yehochānān, Yochānān “Issanda arm, Issand on armuline”) – temast on tulnud meile nimed Ants, Jaan, Jaanus, Joan, Juhan, Hannes, Hanno, Ivo jt.

Head nimepäeva!

Isa Andreas 
EAÕK

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 174 korda, sh täna 1)