Maleva meredivisjon kutsub meremehi liituma (6)

Maleva meredivisjon kutsub meremehi liituma

MEREMEHED: Kapten Margus Hiet (paremal) ja Jaanus Tamkivi jahtlaeval Elli. Foto: Raul Vinni

Saaremaa merispordi seltsis ettekandeõhtul külalisena esinenud Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora tutvustas loomisjärgus oleva meredivisjoni ülesandeid ja Kaitseliidu koostööplaane tervikuna.

Malevapealikult ettekande tellinud seltsi liikmed on Kaitseliidu meredivisjoni loomisel ise juba aktiivselt osalenud, näiteks kuulub seltsi liige Mart Tamm ka meredivisjoni juhatusse.

Nad soovisid võimalikku tegevust Kaitseliidus tutvustada ka teistele merispordiseltsi liikmetele, kes Kaitseliiduga liitumise suhtes ei ole veel otsuseni jõudnud.

Moora hinnangul on Kaitseliidu kuvand rahva jaoks seni enamasti seotud vaid maaväe üksuste ettevalmistusega ja metsas toimuva väljaõppega.

Reaalsuses on Kaitseliidu vabatahtlike liikmete riigikaitselist tegevust võimalik ja vajalik organiseerida vastavalt igapäevaelust tulenevatele vajadustele. Peale sõjaliste ülesannete täitmise on Kaitseliit valmis appi tulema ka rahuajal juhtuda võivate katastroofide korral, toetades vajadusel päästeametit. Kaitseliidu meremeestest liikmed peavad olema valmis vajaduse korral toetama ka piirivalvet merepäästeülesannete täitmisel.

Kiirelt ja tõhusalt toimiv merepääste on ilmselt just see, mida jahtlaevadega merel purjetavad merispordi seltsi liikmed vajada võivad. Seega on loomulik eeldada, et ka seltsi liikmed ise võiksid panustada vabatahtliku rahuaegse merepääste arendamisse Saaremaal.

Riigi sõjalise kaitsega seotud ülesannete puhul näeb Moora võimalust kaasata merega seotud ja mereharidust omavaid saarlasi eelkõige Kaitseväe ja Kaitseliidu mereüksuste koosseisus, sh nii Kaitseliidu baasil loodavates sadamakaitseüksustes kui vajadusel ka mereväe laevade reservkoosseisude mehitamisel.

Küsimust, kas sõja korral saaks kasutada ka jahtlaevu, Moora tõsiseltvõetavaks ei pidanud. Arvestama peaks tema sõnul vajadusega mehitada Eesti sõja-, pääste- ja piirivalvelaevu täiendavalt vajalike meremeestega ja vajadusel riigi kasutusse võetavate transpordialuste reservkoosseise.

Sarnaselt kolmapäeval merispordiseltsiga toimunud töökohtumisele taotleb Kaitseliit koostööd ka teiste Saaremaal tegutsevate seltside ja ühingutega.

Moora sõnul teeb Kaitseliidu Saaremaa malev juba koostööd Muhu vabatahtliku merepääste seltsiga ja on valmis koostööks ka merekultuuri seltsi ja teiste vabatahtlike ühendustega. Tema sõnul peetakse hetkel läbirääkimisi võimalike ühiste merealaste koolituste osas.

Sisemaal võimalikku koostööd kavandatakse kohalike juba olemasolevate ühingute ja seltsidega, näiteks jahiseltside ja vabatahtlike päästeühingutega.

Merispordi seltsi kommodoor Margus Hiet arvas, et kohtumine oli huvitav ja tekitas mõtteid, kuid tema jaoks on asi nii värske, et oma isiklikku otsust Kaitseliiduga liitumise suhtes ta veel ei avaldanud. Tema sõnul on esmatähtis ikkagi merepäästega seonduv.

“Täna päästab piirivalve küll inimelusid, aga materiaalseid väärtusi nad sageli ei saagi päästa, eriti kui laeval hättajäänutele saadetake appi vaid helikopter,” ütles Hiet.

Kommodoori hinnangul oleks ilmselt nii kohalikele merel käivatele inimestele kui ka Saaremaad meritsi külastavatele turistidele tunduvalt turvalisem, kui vabatahtlik merepäästevõimekus oleks Saaremaal tugev ja piirivalve merepäästefunktsioonide vajaduse korral toetamiseks kindlalt olemas. Kaitseliidu roll selles toetavas funktsioonis on selgelt vajalik ja aitab inimesi liita.

 

Pane tähele!

Malevapealik palub praegustele ja tulevastele kaitseliitlastele meelde tuletada, et Saaremaa maleva allüksuste 2013. aasta koosolekud toimuvad Kuressaare malevkonna liikmetele 26. jaanuaril kell 10 Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis (KTG), Orissaare kompanii liikmetele 27. jaanuaril kell 10 Tornimäe põhikoolis ja meredivisjoni liikmetele 2. veebruaril kell 15 Kuressaares KTGs.

2. veebruaril peavad oma koosolekud samas eelnevalt ka Naiskodukaitse ja Saaremaa Vabadusvõitlejate ühing. Enne koosolekuid tähistatakse 2. veebruaril ühiselt ja pidulikult ka Tartu rahu aastapäeva, tseremooniaüritus Kuressaares Vabadussõja monumendi juures on kavas algusega kell 10.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 789 korda, sh täna 1)