Tüöst ja tõbedest

Ennevanasti usuti, et kui Tõnissepääva niipalju päikest paistab, et mies näeb hobuse selga üpata, siis pidada kena aeg tulema. Ja inimesed olla siis terved, kui ratsanik näeb hobuse seljast maha karata. Neh, siis piaks ju suiks jaguma kenasid ilmasid ja teris piaks koa kõikidel õieti kordas olema. Juu soame nähe.

Neh, see irmus tõbede aeg akkab juba ää tüitama koa. Ja seda tõbidlemist oo just igat sorti viimsel aal. Nõnna kut üks elu näin Muhu nänn arvas, et tia kas nee tohtridki änam nende kõikide uiema aa aiguste nimesid tiadvad. Ja kui sa kuulad, tohtrid põrutavad puhas väljamaale tüöle. Selle moega põlegid varsi änam kedagi, kis inimesi tohterdaks. Piab akkama ennast ise raavitsema.

Ja miks nee tohtrid ää lähtvad? Nõnna kut välja tulli, oo nendel tüöd ülearu. Kui sa nüid natusse voatad, siis sii Eestimaa pial oo see asi masu puhta ukkas. Ühedel inimestel oo tüöd ülearu. Naad ep jõva seda mitte ää tehtud, ehkki oo ühtevalu nii ruttus kut rotikosilased. Aga vähäm ep või, sest pered tahtvad ää toita ja maksud ää maksa. Ja siis nad vihtuvad üöd ja päevad ühte tükki. Teris lähäb kääst ää ja tüötegu akkab logisema. Ja siis ühepääva öetse, et sind põlegid änam meitele taris, sest soo tüötegust ep tule änam välja midagid. Ja kus ta soabkid änam välja tulla, kui sa üöse koa oete piale ep jõva küliti keerda ennast.

Neh, ja teene sats oo nõuksi, kelledel põlegid tüöd. Ja ühel õndsal pääval võtvad mõlemad jalad selga ja põrutavad väljamaale. Maa ole ikka mõtlen, et kas ep annaks seda tüöunnikast võrsi ää jägada. Siis seesaks rahvas äkist sii paramini paikas.

Ja olga ete seda tüöd palju või vähä. Vahest arva tasuks ikka kottu väljas köia, sest närvid tahtvad puhkamist just mõlemitel. Minge kas Orisare teaatri või Hellamaale kinuse, Liivale liuvälja piale, meitel oo tulise uhke liuväli Liival ju, või pange suusad alla ja minge metsa. Vahet põle. Ja teris tuleb kolinal.

Neh, Hellamaale kinuse… Maa tahtsi oma jutuga siiakohta välja jõuda, et rieede, kahekümne viienda jaanuari õhta kellu kahessast näidatse Hellamaa külakeskuses jälle kinu. Sedakorda soab voatama minna Ain Mäeotsa vilmi “Deemonid”. Ja pileti eest küsitse kaks eurut. Vat sõuksed lood ja laulud.

Olge siis munuksed ja seiske terved!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 205 korda, sh täna 1)