Saaremaa parim forellijõgi läheb remonti (4)

MTÜ Saaremaa Looduslikud Veekogud tahab järgmisel aastal parandada Tirtsi jõe ökoloogilist seisundit. Tirtsi on meriforelli kõige suurema taastootmispotentsiaaliga jõgi Saaremaal.

Tirtsi jõe seisundi parandamise eelprojekti üks koostajatest, Eesti mereinstituudi laborant Imre Taal ütles, et potentsiaalselt võiks Tirtsi jõest aastas merre laskuda ligikaudu 1600 kaheaastast meriforelli noorkala. Jõe parendamise tulemusel suureneks meriforelli taastootmisala Tirtsi jões ligikaudu 4800 m2 ning potentsiaalselt laskuks sellelt alalt aastas merre täiendavalt 200–300 kaheaastast noort meriforelli.

Mereinstituudi seirepüükidele tuginedes võib Taali sõnul siiski arvata, et viimaste aastate lõikes laskub meriforelli noorjärke Tirtsi jõest merre vähem kui 100 isendit aastas, mis on kahjuks alla 10 protsendi selle jõe potentsiaalist.

Taali hinnangul võib praegune kasin olukord suuresti olla tingitud röövpüügist, mille käigus paljud suguküpsed kalad püütakse koelmutelt välja enne, kui nad jõuavad kudeda. Saaremaa jõed ja ojad on oma väiksuse tõttu haavatavad, kuna kala on koelmutel lihtsasti märgatav, kõneles Taal

Kõige rohkem toodavad Eestis meriforelli noorkala Põhja-Eesti suuremad jõed. Hinnanguliselt võis igaühest neist viimastel aastatel merre laskuda 5000–10 000 meriforelli noorkala.

Mandri suurematel jõgedel võib aga sügisel vooluhulk olla väga suur, mistõttu ka illegaalne püük koelmutel on raskendatud. Saaremaa puhul ei saa alahinnata põhjarannikul toimuva intensiivse võrgupüügi kahjulikku mõju sealsetele jõgedele, kuna ca 90% meriforellist liigub meres vaid umbes 70 km raadiuses ümber oma kodujõe.

Tirtsi jõgi saab alguse Kärla vallas asuvast Sauvere külast ja suubub Küdema lahte. Jõe pikkus koos lisaharudega on 14,7 km ja selle valgala suurus 46,6 km2.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 063 korda, sh täna 1)