EELK Kuressaare koguduses algavad nõukogu valimised

EELK kogudustes toimuvad koguduse juhtorganite ehk nõukogu ja juhatuse valimised kord nelja aasta jooksul. Kuressaare koguduse senine nõukogu otsustas lõppenud aasta jõulukuul, et uue nõukogu valimised viiakse läbi tänavu 17. veebruarist 24. veebruarini.

Seega kutsume kõiki Kuressaare koguduse liikmeid oma hääleõigust kasutama alates eelseisvast pühapäevast kuni ülejärgmise pühapäevani, mil tähistatakse Eesti Vabariigi 95. aastapäeva.

Nädalane valimisperiood on peamiselt tingitud kirikuhoone remondist, mis võimaldab koguduse liikmetel oma valimisõigust kasutada kogudusemaja saalis toimuva jumalateenistuse järel või nädala sees koguduse kantseleis (Kauba tn 5 hoovimajas). Need koguduse liikmed, kes ei saa mingil põhjusel valima tulla, võivad valimiskasti koju tellida, andes oma soovist teada koguduse telefonil 45 36 560.

Senine koguduse nõukogu on otsustanud valida uue nõukogu 15-liikmelisena. Koguduse nõukogu liikme kandidaatide nimekirjaga on võimalik tutvuda enne valimisperioodi, aga ka selle ajal koguduse kantseleis või koguduse kodulehel. Igal koguduse täiskogu liikmel on valimistel viis häält, mis tähendab, et ta saab oma toetuse anda viiele ülesseatud kandidaadile.

Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik koguduse konfirmeeritud liikmed, kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ja tasunud liikmemaksu või teinud liikmena annetuse. Oma hääleõigust saab vajadusel kontrollida koguduse kantseleis kohapeal, telefoni teel või esitades vastava järelpärimise koguduse elektronposti aadressil kuressaare@eelk.ee.

Kui koguduse liikmel ei ole kehtivat hääleõigust, on tal võimalik enne valimisperioodi lõppu osaleda kahel järjestikusel pühapäeval armulaual ja teha nimeline annetus.

Koguduse nõukogu ülesanded on:
1. Olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust.
2. Koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine.
3. Järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle.
4. Koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine.
5. Koguduseliikmete maksude kinnitamine.
6. Muud kirikuseaduses ettenähtud ülesanded ja kohustused.

Koguduse nõukogu nimel

Anti Toplaan
EELK Kuressaare koguduse õpetaja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 145 korda, sh täna 1)