Pidusid ja rallimist kut palju

Selle nädali sihes oo kohe mitu püha korraga – vastlapäe, tuhkapäe ja sõbrapäe. Neh selle viimase kohta oo üteldud, et põlla üks õige Eesti püha, et kas üldse sünnib teist ikka pidada. Miks ep sünni. Inimesed oo muidu nii tohed ja kurjad ühtevalu ja ilmaelu oo nad nii närviliseks tein, et vahest mõni teeb teesele santi sedaviisi, et ise ep soa änam arugid. Miks siis ep võiks olla ühte nõukest pääva, kus kõik oo kõikidega sõbrad ja voatavad üheteesele muikus nägudega otsa. Ehk siis oleks pärast seda morsitlemist ja toodutamist koa vähäm. Olga ete selle Valentiiniga mis tahes.

Vastlarall olli teesibe uhke. Lõunast küll keeris ilma nii säotiks ja kukkus rahvast leotama, aga sest es ole suurt äda. Omad linaliud said kõik ää lastud ja laste meelest olli muidugist kõige uhkem Tihuse Martini reesõit.

Noordekeskuses peetse sõbrapääva rieede, viieteistmenda õhta kellu seitsmest. Muusikad kuulatse ja sõbrapostkast oo koa ja neh ühte koma teist kindlasti viel. Seltsis voadatse uut mänguvilmi “Karikakramäng II”. Niipaljukest ma tia, et vana Kukumägi oo sial koa latsis. Internettis natusse olli nähä.

Kis ep taha sõbrapääva pidusse minna, siis Vanatoal oo sellesamma rieede õhta kellu poole kahessast mälumäng. Peetse ää sarja Muhu Kilb esimene etapp. Oodetse kolmest inimesest kokku pantud võistkondasid. Kokku küsitse nelikümmend küsimust, misedele vastata tuleb, ja osa võtmise eest küsitse võistkonna kääst kolm eurut. Nõuksi mängusid oo enne kevadiste põllutööde algust oodata ühtekokku kolm tükki. Auindasid jägatse paramatele iga korra aegas ja pärast kõiki kolme mängu koa.

Kis tahab midagist täpsemaste tiada, siis soab otse Ivo ja Kalevi kääst küsida. Nende televonninumbrid oo valla kodulehe pial koa kirjas.

Ja ega tuleva nädali põle vähäm pidusid mitte. Tuleva teesibe, ühessateistmendal, peetse Koguva Toomal Juhan Smuuli sünnivoastapääva. Sedakorda siis ühessakümne esimest. Kellu kahestteistmest pääva akatse pihta, koolilapsed tulavad esinema ja puhas. Ja üks uus väljanäitus avatse koa, “Aardeid Muhu linnusest”, ja seda soab voadata nädali lõpuni välja. Juhan olli sur moekas kirjamies, tetta tasub meeles pidada ikka.

Tooma Juhanist nelja voasta jägu vanam oo Eesti Vabariik. Soab juba ühessakümne viie voastaseks. Ja Muhus peetse selle puhul pidu neljabe, kahekümne esimese veebruari õhta kellu seitsmest. Ikka Liiva koolimajas. Pisike kontsert oo ja muidugist see kõige põnevam asi iga voasta – reemiate kätteandmine. Nõnna, et kõik oo oodatud.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 274 korda, sh täna 1)