Elust muhulaste kogukondas

Vabariigi vaostapäe oo siis nüid ää peetud. Meitel olli pidu mineva neljabe õhta Liiva koolimajas. Voata selle piduga oo küll nõuke asi, et kui sa sial iga voasta köid, siis oo ikka nõuke tunne, et meitel siia soare piale justkut tuleks ühtejooni rahvast juure. Neh, sest neid pidulisi oo ikka iga voastaga jälle rohkem. Änam ep taha kuidagi koolimaja saali ää mahtuda. Neh ja reemiad said kätte antud ja puhas. Ma’p akka siikohtas änam seda üht nimetama, kis ühegid reemia sai, sest oo juba üksjagu juttu oln. Ennemini ma kirjuta nõukstest asidest, mis selle pidu aegas kangeste mõtlema pannid.

Tulise kena oo moo eest, et üheks voasta tegu nominendiks olli nimetatud Muhu levategu. Niikaua kut ikka leib omast kääst oo, põle nälga karta. Tuhli jõvab ja jäksab igaüks ise oma põllal kasvata. Tuline kahu muidugist, et piimavarmi änam põle. Teene asi, neh mis moole jutust kõrva akkas, et Muhus oo kõige rohkem nõuksi naisi, kis ise omale tüöd andvad. Muidugid! Muhu naised ep oska ju sedaviisi olla, et naad mitte midagi ep tee. Käed piavad ühtejooni köima. Ja kui nad juba otsas liikuvad, siis oogid nõnna, et naisterahvas annab omale tüöd ju.

Ei, sur kena pidu olli, rahvas köis rinki muikus nägudega, kut ikka iseomad. Jutt läks jutust. Ega siis igakordas põle argibe õhta nõukest aega, et sa koa ilma uudissime kuulad ja teese inimesega silmast silma juttu aad. Ja kontsert olli koa kena.
Kõige uhkemad ollid muidugid nee lasteaa massakad. Ise pisiksed kut toobised piimalassid, aga nii uhkesti laulsid!
Mis sii muud tahta – et sõukest kogukonna tunnet ikka tihemini tunda soaks! Aga ega põle kurta, meitel soabkid. Neh, näituseks see Liiva pastoraadi maja asi. Seesab teene juba kümmekonna voastad, kirguliste jõud ja rahakott ep akka piale, et see kenaste korda tiha. Ja seda paramaks, et Muhu kogukondas oo nõuksi inimesi koa, kis sest muret tundvad ja nüid ehk varsi akkab asi liikuma koa. Eks ta oo viimane aeg. Sest muidu kukub see maja ühel õndsal pääval lihtsalt kokku ja oogid kõik. Nüid ma üia siit ruttu ää, et kui oo keegid, ükstakõik kus ilma otsas, kis tahaks miskitmoodi toeta Liiva pastoraadi maja uiele elule aitamist, siis julgeste andke näituseks moole tiada. Vallamajast levab mind ikka üles. Juu ma siis teite pakkumised jälle õigete inimeste kätte toimeta. Ja neh, sest teemast soab kindlaste varsi pikemalt koa tiada.

Niipaljukest viel, et riede esimese märtsi õhta kellu seitsmest oo noordekeskuses luuleõhta “Salasahtli sahinad”. Ja terve tuleva nädali läbi peetse noordekeskuses teatrinädalt. Ikka Arneki kääst oo kõige õigem nende aside kohta uurida täpsemaste.

Ja pühabe kellu kahestteistmest laulab Liiva suures kirkus Lähte naiskoor. Piletiraha naad ep küsi ja laulud oo irmuskenad.

Olgu siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 231 korda, sh täna 1)