Lugeja küsib

Kas tööandjal on õigus lõpetada tööleping raseda töötajaga katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Töölepingu seaduse (TLS) § 92 kohaselt ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on rase. Tööandja ei või ka rasedaga töölepingut üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu. Samuti on piirangud raseda koondamisel, kuid katseaja eesmärgi täitmata jätmine võib olla lepingu ülesütlemise aluseks.

Tööandja peab lepingu ülesütlemisel katseajal aga järgima, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga. Ülesütlemine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu on töötaja isikust tulenev ülesütlemise põhjus. Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Tööandja peab põhjendama katseaja eesmärgi täitmata jätmist ja vaidluse korral ka tõendama.

Katseajal ülesütlemisel peab kumbki pool TLS-i § 96 alusel töölepingu lõppemisest ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 217 korda, sh täna 1)