Linn uurib võimalust võtta kasutusele jäätmekotid (3)

Kuressaare linnavalitsus tegi OÜ-le Prügimees ettepaneku, et linlased saaksid 1. augustist prügi ära anda ka spetsiaalsetes poolesajaliitristes jäätmekottides.

Prügimehe juhatajale Riivo Asujale saadetud kirjas põhjendas majandusala abilinnapea Kalle Koov ettepanekut võimaldada korraldatud jäätmeveo raames lisaks konteinerile kasutada jäätmekotte sellega, et paljud linlased on endale soetanud 240-liitrise konteineri ning väljendanud vastumeelsust regulaarsele jäätmeveole ülemineku suhtes, kui peavad tasuma pooltühja konteineri tühjendamise eest.

Kuressaare jäätmevaldajate registris on hetkel ca 1200 majapidamist, kus toimub segaolmejäätmete äravedu üldjuhul harvemini kui kord kuus.

Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks 2009. aastal korraldatud hanke dokumentides kilekoti kasutamist jäätmemahutina ette nähtud ei olnud. Ka polnud toonases jäätmehoolduseeskirjas kilekotti kui jäätmemahutit eraldi välja toodud. Mahutitena võis kasutada vähemalt 80-liitriseid kaanega ja mehaaniliselt tühjendatavaid mahuteid.

“Eeskiri võimaldas kasutada kinnistutel kokkuleppel jäätmekäitlejaga ka teistsuguseid mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning on eeskirja nõuetega vastavuses,” osutas Koov, märkides, et seega polnud kilekott jäätmemahutina lõplikult välistatud.
Mullu augustis kehtima hakanud uuendatud jäätmehoolduseeskirja kohaselt tohib aga ühepereelamutes olmejäätmete kogumiseks mahutina kasutada ka kuni 50-liitrist jäätmekotti maksimaalselt 5 kg jäätmete jaoks.

Abilinnapea Koov viitas oma kirjas ka sellele, et praegu on jäätmekoti kasutamise võimalus juba väga paljudes omavalitsustes, ja lisas, et OÜ-l Prügimees on võimalik määratleda jäätmekoti kasutamise täpsemad tingimused kliendiga sõlmitavas lepingus.
“Mina olen rahul praeguse süsteemiga,” ütles eramuomanik Alver Kivi, kes on Saarte Hääle arvamusleheküljel väljendanud oma vastumeelsust kord nelja nädala tagant toimuva jäätmeveo suhtes. “Samas on positiivne see, et linnavalitsus on hakanud lahendusi otsima.”

Puhkusel olev Riivo Asuja ütles, et linnavalitsuse ettepanek tuleb arutusele järgmisel kuul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 456 korda, sh täna 1)