Natusse pitkemalt Muhu päävadest

Suure soare pial oo nüid laulupidu ää peetud ja paras aeg enne joanibed inge tõmmata. Hellamaa külakeskusest andasse tiada, et ikka viel korjatse teite näputüösid kokku, neh näituse jäuks ikka. Näitust pannasse juba pissitassa üles koa, sest värki oo juba korjan üksjägu. Aga päris avamine oo tuleva esmasbe, seitsmeteistmendal.

Tuleva riede, kahekümne esimesel, akkab sui pihta ja sellega seltsis Muhu päävad koa. Täpsemasti avatse Muhu päävad kahekümne esimese õhta kellu kuiest Koguva Toomal. Muhu koor laulab ja Külasema rahvas tantsib ja noordekeskuse tüdrikute bänd mängab koa ja neh avakõne peetse muidugid koa.

Ja samma õhta kellu kahessast oo Külasemas Toomas Anni kontsert. Pileti eest küsitse viis eurut.

Laupa, kahekümne teese omingust poolt peetse jalgrattamatka jälle. Kokkusoamine oo kellu kahestteistmest Liiva kirgu parklas. Ja Eda muuseumist oo jälle eestvädajaks. Ja laupa pääva kellu kahest neljani õpetab käsitüöseltsi rahvas näputüö ja ehteasjade tegemist Liival resturaani õue pial. Kui ilm sõuke säoti oo, et ep lase õues toimeta, siis ollasse sialsammas käsitüöpoodis varju all. Osavõtmise eest küsitse kolm eurut.

Ja laupa õhta kellu seitsmest oo Liiva suures kirkus kontsert “Ma laulan suust ja südamest”. Laulud oo selgeks õpetan ja lauljaid juhendavad Anne Kann ja Kairit Levit. Pileti innad oo kolm ja viis eurut. Ja kaks tundi iljem akkab Liiva resturaanis tansiõhta. Pileti innaks öetse olavad kaks ja pool eurut. Ühte koma teist oo sellepääva kindlasti veel laanis.

Jaanilaupa pääva peetse ää sellevoastane Põhja- ja Lõuna-Muhu vaheline jalgpalli lahing. Või mis ta nii pääva oo. Neh, kellu viiest õhta akatse pihta, et siis jõvab enne ää, kut leedutule tegemiseks lähäb.

Jaanilaupa õhta tehasse Hellamaal leedutuld. Rongikäik akkab kellu kahessast külakeskuse juurest liikuma. Esinema oo luban tulla karikond Valjala taidlejaid, Muhu segarühm ja Külasema külaselts. Pärast mängab tansimuusikad Maasi Poisid. Ja suure leedutulega lõpetatse Muhu päävad ää koa.

Neh lõpetuseks nii palju, et vihma oo tuliselt taris ja piaks nüid selle ometiks enne Muhu päävasid maha sadama. Sedaaegu ep taha küll laske ennast leota.

Neh, olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 192 korda, sh täna 1)