Pargi lasteaed ihkab remonti ja juurdeehitist

Kuressaare Pargi lasteaia hoolekogu tegi linna uude arengukavasse ettepaneku rajada lasteaiale põhjaliku remondi käigus ka juurdeehitis. Lisaks tahaks lasteaed avada rühma erivajadustega lastele.

Hoolekogu soov on kirjalikult vormistatud ettepanekuna, et lasteaed võiks juurdeehitise saada rekonstrueerimistööde käigus juba 2014. aastal.

Põhjendused on seejuures kõnekad. Lasteaed on ehitatud 1963. aastal ning on seega Kuressaare kõige vanem lastaiahoone. Viimane kapitaalremont toimus lasteaias 1989. aastal. Toonane remont ei taga aga lasteaia vastavust kaasaegseile nõudeile. Tõsi, mullu toimus lasteaias hädavajalik katuse- ja avatäidete remont, kuid vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteem on seal endiselt kehvake.

Haigused teevad muret

“Oleme murelikud, et laste sage haigestumine võib olla tingitud remondi ootel oleva maja tingimustest,” põhjendab hoolekogu koosseisus Jaanis Sarapuu, Piia Prei, Riina Laidma, Toomas Kelder, Eve Mägi ja Külli Poom.

Juurdeehitis lahendaks hoolekogu andmeil ka asendusrühma probleemi. “Näeme vajadust tagada erivajadustega lastele võimalused ja tingimused alushariduse omandamiseks,” kirjutab hoolekogu.

Selle liikmed märgivad, et Rohu lasteaia logopeediline rühm ei kata praegu vajadust, sest vaja on tagada siiski kõigile linna ja Kaarma valla puudega lastele alushariduse saamise võimalus lasteaias.

Muu hulgas teeb hoolekogu ettepaneku kaaluda Rohu lasteaia väikese maja rekonstrueerimise otstarbekust, kuna Pargi lasteaia renoveerimine ja juurdeehitis lahendaksid Rohu lasteaia hoovimaja probleemi.

Nimelt annaks lasteaia laiendamine võimaluse paigutada Rohu lasteaia rühmad Pargi lasteaeda. Hoolekogu on teadlik, et Rohu lasteaia hoovimajas planeeriti lastehoidu ajutiselt kolmeks aastaks, kuid vajadus selleks on säilinud ja tingimused hoovimajas on kehvad.

Vaja kiireid otsuseid

“Mõistame, et kunagine ajutine olukord vajab tänaseks kiireid otsuseid. Ei tohi unustada, et linna “rahakott” ei ole põhjatu, et maksta kinni taas üks ajutine lahendus, kui samal ajal on renoveerimise ootel kolm lasteaeda,” kirjutab hoolekogu.

Linnavalitsuse pressiesindaja Liise Kallas ütles Saarte Häälele, et Pargi lasteaia hoolekogu ettepanekuid ei ole ametlikult veel arutatud. Seda seepärast, et linna arendusnõuniku Anu Varese selgitusel tehakse Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) eelnõule ettepanekutest kokkuvõte pärast tänast avalikku arutelu.

“Seejärel vaatavad ettepanekud läbi teemagrupid ja arengukava juhtgrupp,” märkis Kallas. Hiljemalt augusti alguses esitab linnavalitsus arengukava eelnõu kohta tehtud ettepanekud koos oma seisukohaga linnavolikogule.
Hariduse ja kultuuri abilinnapea Tiina Talvi kinnitusel arutatakse lasteaedasid puudutavat ettepanekut lasteaedade juhtide ja hariduse teemagrupi, hariduskomisjoni ning linnavalitsusega.

Talvi sõnul on arengukava investeeringute osas planeeritud Pargi lasteaia täielik renoveerimine aastaks 2016 maksumusega 1,8 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 501 korda, sh täna 1)