Ettevalmistused Aia tn kruntidega on lõpusirgel

Aia tänava detailplaneering on lõpusirgel, veel on jäänud ära oodata keskkonnaameti seisukoht. Pärast seda läheb planeering avalikule väljapanekule.

“Detailplaneering on enamiku vajalikest kooskõlastustest saanud,” ütles Kuressaare linnaarhitekt Hannes Koppel, kelle sõnul on puudu veel keskkonnaameti seisukoht, mis on vajalik, kuna ala piirneb vahetult Põduste luha hoiualaga.

Kooskõlastuse laekudes suunab linnavalitsus planeeringu avalikule väljapanekule. Juba praegu on Koppeli sõnul kõigil soovijatel võimalik planeeringu materjalidega tutvuda Kuressaare linnavalitsuse koduleheküljel.

“Kui planeeringut koostama asuti, oli endine Aia tänava sõjaväeosa territoorium veel heakorrastamata,” ütles Hannes Koppel, kelle sõnul on see ala tänaseks riigi toel tasandatud ja endiste garaažide varemed likvideeritud.

õhimõtteliselt on ala detailplaneeringu elluviimiseks ette valmistatud ja detailplaneering kehtestatakse augustis.

Tegu on jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. “Detailplaneering näeb ette, et maa-amet võõrandab elamukrundid koos teemaaga võimalikule arendajale tervikvarana,” selgitas Koppel, kelle sõnul on arendajal kohustus infrastruktuur välja ehitada.

See tähendab, et müügi valmistab ette maa-amet. Esimene enampakkumine viiakse Koppeli sõnul läbi aasta lõpus või järgmisel aastal. “Kindlasti ei müüda seda tervikvara esimesel pakkumisel,” sõnas Koppel. Tema arvamist mööda avaneb esimene võimalus reaalseks müügiks kahe aasta pärast.

Hannes Koppel märkis, et arendaja leidmine ei ole väga utoopiline. Aeg ja hind on tema sõnul eraldi teema, kuid heaks näiteks saab tuua samuti Põduste jõe ääres asuva Roo tänava detailplaneeringuala, kus pikalt maa-ameti poolt müügis seisnud arendusala leidis hiljuti ostja.

Projektikohane infra-struktuuri ehitus on linnaarhitekti sõnul seal käimas ja pärast teede üleandmist linnale edasise hoolduse tagamiseks saab arendaja alustada kinnistute müüki.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 596 korda, sh täna 1)