SOL peab olema Saare maakonna arengu mootor (14)

Leiame, et Saaremaa omavalitsuste liit peab olema Saaremaa arengu mootor. SOL-i roll peaks olema korraldada uuringuid, arutelusid ja tegevusi, ühendamaks maakonda üheks Saarte omavalitsuseks, kuhu kuuluksid mitte ainult Saaremaa, vaid ka Muhu ja Ruhnu.

See tähendab, et SOL asub kokkuleppel ja koostöös Saare maakonna kohalike omavalitsustega välja selgitama ühe Saare maakonna omavalitsuse parimat mudelit. Samuti ette valmistama ja koordineerima ühinemistegevusi ning kõigi maakonna omavalitsuste vahelise ühinemislepingu koostamist. Tegevuskavale peab kehtestama ka tähtajad ja vastutajad.

SOL-i põhikirja tuleb ajakohastada, lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses sätestatust liikmete esindatuse, juhtimisstruktuuri ja liikmemaksude kehtestamist puudutavas osas.

SOL-i kehtiv põhikiri ütleb, et liidu iga liiget esindab liidu volikogus kaks esindajat: üks liidu liikme volikogu liikmete hulgast ja teine vallavanem või linnapea. Meie ettepanek on muuta esindajate arv sõltuvaks elanike arvust: kuni 3000 elanikku kaks esindajat, 3001–6000 neli esindajat, 6001–10 000 kuus esindajat, alates 10 001-st kümme esindajat. Praegu oleks jaotus järgmine: Kuressaare 10 esindajat, Kaarma 4, ülejäänud omavalitsused 2 esindajat.

Samuti on meie ettepanek muuta põhikirja nii, et liidu volikogus oleks põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel, aasta eelarve, liikmemaksu määrade ja tasumise korra üle otsustamisel ning juhatuse nimelise koosseisu kinnitamisel vajalik 2/3 + 1 häältest.

Et juhatus saaks tegutseda operatiivsemalt ja kavandatavad plaanid ellu rakenduksid, tuleks võimalusel kaaluda juhatuse liikmete arvu vähendamist. Liidu liikmemaksu arvestamise põhimõtted tuleb viia kooskõlla seadusega, mille järgi lähtutakse elanike arvust rahvastikuregistri andmete alusel viimase volikogu valimiste aasta 1. juuni seisuga.

Meie ettepanek on muuta ka liidu liikmemaksu suuruse arvestuse põhimõtteid. Teiste Eesti omavalitsusliitude põhimäärustes on liikmemaksude kinnitamise osas kasutatud õiglasemaid variante.

Näiteks Harjumaal koosneb liikmemaks võrdsest püsiosast ja elanike arvust sõltuvast osast. Järvamaal koosneb liikmemaks kahest osast – kõigile võrdne summa ning elanike arvust või tulubaasist sõltuv summa. Põlvamaal arvutatakse liikmemaksu suurus järgmise valemi järgi: 50% liikmemaksust on kõigile liikmetele võrdne ja ülejäänud 50% jagatakse liikmete vahel omavalitsusüksuse elanike arvu järgi.

Soovitame sarnase 50/50 suhte sisseviimist ka SOL-i põhikirja. Üks võimalus on jagada bürookulud võrdsete osadena, ürituste osa proportsionaalselt elanike arvust lähtuvalt. Võimalik oleks koefitsiendi arvestamine väiksemate puhul.

Ettepanekud on esitatud aruteluks ja läbirääkimiste läbiviimiseks eesmärgiga tekitada teravat arutelu ning Saaremaa omavalitsuste koondumist ühistele eesmärkidele.

Arvamusartikli aluseks on Kaarma ja Kärla valla ettepanekud Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) põhikirja ja eesmärkide muutmiseks. Kiri saadeti nädala algul SOL-i juhile Raimu Aardamile.

Andres Tinno, Kaarma vallavanem
Tiina LuksKärla vallavanem

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 614 korda, sh täna 1)