Opositsioon arvab: Infosulg ja vähene koostöö

Seekord räägivad oma vallavalitsuse tegemistest-tegematajätmistest Kaarma vallavolikogu liikmed Maidu Varik ja Tõnu Munk.

Maidu Varik
SDE:

Vallavolikogu eelmisel istungil andis vallavalitsus teada ka Kaarma valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemustest, kus tõdeti, et planeerimisalased probleemid tekivad eelkõige infosulust ja vähesest koostööst kohalike elanikega. Uute probleemide esilekerkimine näitab aga, et sellest tõdemusest pole õpitud.

Ettevõtluse edendamine ja toetamine on vaieldamatult igati kiiduväärt, aga see ei tohiks ka kellelegi kahju teha.

Üldplaneeringute tulemuste juba nimetatud kokkuvõttes tõdetakse ka, et vallal puudub vajadus võtta kasutusele täiendavaid ettevõtlusalasid, kuna mitmed tootmisalad on sihipärase kasutuseta. Planeeringute eesmärgiks on seatud varem kavandatu parendamine, liiklusohutuse aspektide lahendamine.

Kudjapele puiduladustamisplatsi rajamine on aga selgelt vastuolus nende põhimõtetega ja eelmiste arendustega (näiteks prügila sulgemine, tervisespordikeskuse arendamine) ning ümbruskonna elanike heaoluga. Pean siin silmas eelkõige liiklust Pähklimetsa teel.

Betoonitehase rajamises Kudjape tööstusalale ma otsest vastuolu ei näe – kui järgitakse keskkonnatingimusi ja kohalikele antakse piisavalt asjakohast informatsiooni.

Tõnu Munk
Isamaa ja Res Publica Liit:

Kodanikega suhtlemine võiks vallavalitsusel küll praegusest parem olla – see on valupunkt ja täiesti õigustatult.

Inimeste pahameel Praakli külla rajatava puiduladustamisplatsi pärast on täiesti mõistetav. Enne seda, kui selle platsi tegemiseks luba anti, oleks pidanud palju rohkem suhtlema kohalike elanikeg
a.
Mida peaks vald praegusest teisiti tegema – eelkõige oleks vaja suhelda kohaliku kogukonnaga. Praegu, tundub mulle, saavad inimesed valla plaanidest, mis nende koduümbrust puudutavad, teada kuidagi pooljuhuslikult ja vahel alles siis, kui ehitus juba käib.

Kuna elan maal, tean, et sellise asjaga nagu külavanemate ümarlaud pole seni üldse tegeletud – ometi oleks see väga vajalik.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 201 korda, sh täna 1)