Ikka terit ja kenad suuri nädalt

Näh, taris oo siis inimesel sedaviisi paterda. P`oska änam päävasid ja kuupäävasid kokku viia. Juu siis sedakorda katsub minevanädala ukka aetud asjad ää paranda. Sie kange matkaõhta oo tükkis laupa ju. Kis kuupääva uurisid, nee said aru. Aga matk tuleb vägev! Kokkusoamine oo kellu seitsmest Hellamaa bussipiatuses või nagu omakandi rahvas ütleb – Leedumäel. Stardipauk andasse kellu kahessast ja matk ise oo pitk umbest kaks kilumeetrid. Aga ega põle niisamma kõmpimine, sest sõnna oodetse päris võistkondasid – üks kuni kahessa inimest võib võistkondas olla. Ennasimi soab kirja panna kohjapial või siis enne muuseumis Liia juures. Aadressi pial muhumuuseum@gmail.com või televonnil 56 252 257. Selga tuleks panna nõuke riie, misega ea matkata oo ja ilmtingimata tuleb kottu seltsi võta ea tuju ja rõemus miel. Osavõtmine oo tuimuidu. Pärast retke tihasse Hellamaa spordilatsis seltsis tuld koa ja oo nõuksed mängid ja ettekanded ja viktoriin koa, mis selle päävaga easte kokku passivad just. Nõnna, et oo tagumine aeg oma mieskond kokku panna, kis põle seda viel tein!

Pühabe akkavad siis lihatumad pühad. Ja selle pääva kellu kahest oodetse kõiki Nautse Mihklile perepidule. Nende pühademunadega kipub ikka sedaviisi minema, et neid tihasse ennemini rohkem kut vähäm. Niipalju ep jõva mitte ää süia kut oo valmis värvitud. Ja nüid oogid nõuke kaup, et pühabe võtke aga igaüks kolm kenat kirjut pühademuna seltsi ja minge Nautse Mihklile. Sial oo laanis ää pidada munaveeretamise mäng ja igatsuguseid muid mängisid koa. Neh ja iseenesestkid mõista koksitse mune ja valitse kõige uhkem muna koa välja. Emad ja isad soavad munavõid tiha ja lapsed otsivad, mis üllatusi pühadejänkud nendele koa ää oo peitn. Pileti innaks oo kolm eurut ja enne võiks oma tulemisest ikka tiada koa anda aadressi pial info@nautsemihkli.ee.

Ja tuleva nädali kuulukse lasteaidas kiireks minevad. Esmasbe peetse mängipidu munadepühade puhul. Teemaks oo kollane ja midagi kollast võiks lastel sellepääva selgas koa olla siis. Teisibe tuleb pildistaja jälle lasteaida.

Ja kessiku oo jüripäe ja siis nee pisiksed lasteaa massakad lähtvad Koguva muuseumi. Ja sellesama jüripääva õhta kellu viiest tuleb lasteaa saali riakima Mare Kirr.

Neh pidage siis kenasti pühasid – suuri pühasid ja jüripääva koa. Roinake palju õues ja köige köntsides metsa all. Voadake, mis lillsid metsas paergu kõige rohkem õitseb. Kis oskab kenaste muhu kieles nende nime ää ütleda?

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 124 korda, sh täna 1)