Piletihinna tõus maakonna bussiliinidel on vältimatu (10)

POLE MIDAGI PARATA: Maavanem Kaido Kaasik tunnistab, et puiklesid, mis nad puiklesid, parata pole siiski midagi – bussipiletite hindade korrigeerimine on vältimatu. Foto: Sander Ilvest

POLE MIDAGI PARATA: Maavanem Kaido Kaasik tunnistab, et puiklesid, mis nad puiklesid, parata pole siiski midagi – bussipiletite hindade korrigeerimine on vältimatu. Foto: Sander Ilvest

Ehkki Saare maavalitsus on maanteeameti nõudmisele piletihinda tõsta juba kuid vapralt vastu seisnud, on amet oma nõudmisele kindlaks jäänud. Maavalitsus pidi seega viimaks tunnistama – hinnatõusust pääsu ei ole.

“Nähtavasti piletihinnatõus ikkagi tuleb, ilma selleta ei saa me kuidagi, surve maanteeametilt on sedavõrd tugev,” ütles Saare maavanem Kaido Kaasik. “Aga teeme selle tõusu võimalikult väikese,” kinnitas ta.

Maavanema sõnutsi tuleb neil kindlasti üle vaadata mõned nn tühjad otsad liinivõrgus, kuna võibolla annab selles osas midagi ümber mängida. “Inimeste liikumine on vahepeal ehk jälle muutunud,” selgitas ta. See aga nõuab põhjalikku analüüsimist ning valdade esindajatega läbirääkimist.

Maavalitsuse selgitusel nõuab maanteeamet riigieelarvelise toetuse osakaalu vähendamist praeguselt 75 protsendilt 70%-ni ning piletitulu osakaalu tõstmist maakonnaliinidel vähemalt 30%-ni.

Maakonna ühistranspordi komisjoni esimehe, maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonna juhataja Agne Peetersoo andmeil saab piletitulu osakaalu avalikul liiniveol tõsta, suurendades nn sisseastumishinda ehk bussipileti miinimumhinda ja kilomeetri hinda ning vähendades väga väikese koormusega liine.

Nõnda üritas ühistranspordi komisjon eile leida võimalusi, kuidas hoida paratamatu hinnatõus võimalikult madalal. “Siinkohal tuleb märkida, et Saare maakonnas on piletihinnad püsinud muutumatuna alates 2009. aastast ja need on Eestis ühed madalamad,” märkis Peetersoo.

Selleks, et piletihinda tõsta võimalikult vähe, tegi komisjon ettepaneku vaadata üle liinid ja liinilõigud, mille täituvus on väga väike, muutes need tellimusliinideks, harvendades sõidugraafikuid või lõpetada väga väikese kasutusega liinide käigushoidmine. Liinide ülevaatamisel suheldakse eelnevalt kohalike omavalitsustega, kes teavad oma valla inimeste vajadusi kõige paremini.

Täpsem hinnatõus selgub maavalitsuse andmeil pärast liinide optimeerimist, kuid praegu jäi komisjon seisukohale, et maakonnaliinide miinimumhind tõuseks seniselt 0,45 eurolt 0,55 euroni ja liinikilomeetri hind alates 7 kilomeetrist 0,04 eurolt 0,05 euroni.

Maavalitsuse andmeil kohalikud omavalitsused (KOV) otseselt maakonna ühistransporti ei toeta. Piletihinna tõus aga mõjutab neid, kuna enamus KOV-e hüvitab õpilastele nende sõidu kooli ja kodu vahel maakonnaliinidel. Lisaks hüvitab Kuressaare linn pensionäride tasuta sõidu linnaliinidel.

Piletitulu suurendamine oleks Agne Peetersoo andmeil võimalik ka reisijate arvu kasvatamisega. “Kahjuks hetkel reisijate arv iga-aastaselt väheneb ja reisijate arvu vähenemine on tingitud eeskätt õpilaste arvu vähenemisest maakonnas,” märkis ta. Komisjon leidis siiski, et tuleks leida võimalusi reisijate arvu suurendamiseks maakonnaliinidel ja asuda läbirääkimistesse nende ettevõtjatega, kes korraldavad ise oma töötajate vedu. Tellimusreiside ja maakonnaliinide ühildamine võimaldaks kasvatada üldist reisijate arvu avalikel liinidel.

Saare maavanema Kaido Kaasiku hinnangul võib hinnatõus rakenduda tõenäoliselt aasta teises pooles. “Otsuse teeme ära ilmselt maikuus, aga rakenduda võib see ilmselt septembrist. Siis, kui kooliaeg algab,” arvas Kaasik.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 199 korda, sh täna 1)