Valdade ühinemise leping tehti avalikuks (Vaata ka ühinemisdokumente!) (1)

Kaarma vallavolikogu järgmise istungi materjalide avalikuks tegemisega tõmmati kate ka Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemise lepinguprojektilt, mis volikogus arutusele tuleb. Ühinemislepingus ja selle lisades on põhjalikult kirjeldatud nii uue valla toimimise eesmärke, põhimõtteid, struktuuri ja kõike muud, mis valdade tulevikku puudutab.

Põgusal tutvumisel tekstiga võib aru saada, et uue valla puhul on püütud üle võtta just neid asju, mis ühes või teises vallas paremini toimivad. Nii näiteks kooli- ja lasteaiaõpetajate palgataseme ühtlustamine, mis on hästi tehtud Kärlal. Kaarma vallast võetakse üle sotsiaaltoetuste vajadustepõhise jagamise põhimõtted. Lümanda saab kindlasti eeskujuks olla just külavanemate ja kodanikeühenduste töö arendamisel, millele lepingus samuti suurt rõhku pannakse.

Uue valla vallamajaks saab praegune Kaarma vallavalitsuse hoone. Lümandasse ja Kärlale jäävad vähemalt kolme töötajaga teeninduskeskused, mis suudavad koostöös vallavalitsusega korraldada elanike probleemide lahendamist ja jälgida teede ning objektide seisukorda.

Praeguste vallavalitsuste ja valdade allasutuste töötajad lähevad ühinemisel üle uude valda. Rõhutatakse ka seda, et kinni ei panda ühtegi asutust. Koolid, lasteaiad, rahvamajad jätkavad nii nagu seni.

Vallad toovad välja ka oma investeeringute objektid ajavahemikus 2015–2018. Vallad on loetlenud kokku 24 objekti, mida ei ole reastatud tähtsuse järjekorras. Sisuliselt on need samad objektid, mida iga vald eraldi on ka varem oma tähtsamateks investeeringuteks pidanud.

Ühinemise lepinguprojekt tuleb nüüd arutusele vallavolikogudes, misjärel see avalikustatakse rahvale. Rahvaküsitlus ühinemise osas toimub 25. mail.

Vaata ka ühinemisega seotud dokumente:

Valdade ühinemisleping

Ühinemislepingu otsus

Valla Põhimäärus

Ühinemislepingu seletuskiri

Valla juhtimisstruktuur ja allasutused .

Investeeringute plaan 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 540 korda, sh täna 1)