Põllumajanduses on tootmine kontsentreerunud

Saare maakonnas on üle 45 000 ha kasutatavat põllumajanduslikku maad. Iseloomulik on põllumaa suhteline vähesus ja looduslike rohumaade rohkus. Põllumajanduslike majapidamiste arv on viimasel kümnendil kahanenud ligi neli korda. Kuna nende kasutada oleva põllumajandusmaa pindala on pigem kasvanud, siis on toimunud tootmise kontsentreerumine.

Väga paljud majapidamised on siiski väikesed. Üle poole neist on vaid 2–20 ha ja nende aastatoodang ei ulatu 4000 euroni. Suurimad põllumajandusettevõtted müügituluga üle miljoni euro on Valjala Söödatehas AS, Valjala Seakasvatuse OÜ, Kärla Põllumajandusühistu, Ääre Seakasvatus OÜ, Kõljala Põllumajanduslik OÜ, Mereranna Põllumajandusühistu TÜ ja Saare Peekon OÜ.

Suurima toodangumahuga on karja- ja seakasvatus. Iseloomulik on loomade arvukuse mõningane tõus – kasvanud on veiste, sigade, lammaste ja hobuste arvukus. Suure languse on aga läbi teinud linnukasvatus.

Piima aastatoodangu maht on 37 000 tonni, lihatoodangu eluskaal on 5000–6000 tonni ümber. Piimakarja produktiivsus on järjekindlalt tõusnud, jäädes Eesti keskmisest maha üle 10%. Lihatoodangust domineerib sealiha (3002 tonni), samas on piirkonna jaoks oluline ka lambaliha tootmine (13% kogu riigi mahust).

Põllukultuuride külvipindadest võtavad peamise osa teravili ja söödakultuurid. Herne, avamaa-köögivilja ja viimasel ajal ka kartuli külvipindade osatähtsus on väga väike. Paljude enamkasvatatavate kultuuride saagikus jääb märkimisväärselt allapoole Eesti keskmist.

Aianduse osatähtsus pole Saare maakonna põllumajanduses olnud suur ja viimasel kümnendil on see veelgi langenud. Samas viitab saakide ja aedade kogupinna dünaamika suhe aianduse intensiivistumisele. 2012. a toodeti 127 000 tonni puuvilju ja marju: peamiselt õunu ja pirne ning maasikaid. Märkimist väärib, et aianduse keskmine saagikus on Saare maakonna põllumajanduslikes majapidamistes Eesti keskmisest kõrgem kõigi ülalnimetatud aiakultuuride osas.

Umbes kümnendik maakonna põllumajanduslikest majapidamistest tegelevad mahetootmisega.

Piret Pihel
Saaremaa arenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 101 korda, sh täna 1)