Naabrid asusid võitlema betoonitehase vastu (18)

Kakskümmend Kudjape ja selle lähikonna elanikku andsid oma allkirja Tööstuse tänavale planeeritava betoonitehase ehitamise vastu.

Tööstuse 27 kinnistu detailplaneeringu eskiisi osas Kaarma vallavalitsusele vastuväite esitanud inimesed viitasid oma pöördumises sellele, et 250 meetri raadiuses planeeritavast alast asuvad mitmed pereelamud ja 32 korteriga elamu.

“Tehasest ja sellega seonduvast taristust tingitud müra-, tolmu- ja visuaalne reostus mõjub pärssivalt ümberkaudsete elanike elutingimustele ning pidurdab Kudjape kui aleviku ning Kaarma valla arengut,” leiavad pöördumise esitanud.

Kinnisvara odavneb

Samuti juhivad nad vallavalitsuse tähelepanu sellele, et betoonitehase rajamine vähendab võimalusi lähedusse jäävate perspektiivikate elamualade kasutusele võtmiseks ning vähendaks nii olemasoleva kui ka perspektiivse kinnisvara hinda.

Pöördumisele käe alla pannud inimeste hinnangul ei ole betoonitehase ehitamine kooskõlas ka rohelise mõtteviisiga, mida kannab peatselt valmiva kergliiklustee rajamine vaid paarisaja meetri kaugusele planeeritavast kinnistust.

“Ma ei ole üldse huvitatud, et mu kõrvalkrundile mingid 14 meetri kõrgused monstrumid kerkiksid,” kinnitas ettevõtja Vello Rosenfeld, Tööstuse 29 ja 31 asuvate kinnistute omanik. “Minu krunt pidi olema mu pensionisammas, aga nüüd muutub see mõttetuks, sest keegi ei osta elamukrunti tolmava ja müriseva tööstuse kõrval.”

Naabri peamisi muresid on seotud tehase tarbitava veega. “Kuigi samas kõrval on tööstustel veetrass kohe olemas, leiab vald, et loodushoiu seisukohast on mõttekas mitte kasutada trassist saadavat joogivett, vaid kaevata puurkaev,” selgitas Rosenfeld.

Tema peab loodushoiu seisukohast õigemaks just seda, et betoonisõlm tarbiks trassist, mitte kohapealt, põhjaveekihtidest saadavat vett. “Samas – kui tehas tarbiks linna trassi vett, tuleks betooni hind liiga kõrge ja arendaja investeering tehasesse oleks mõttetu,” rääkis Rosenfeld.

Lõhub teid

Mehe hinnangul on viie meetri laiune tee, mille üks ots viib Kuressaare–Püha maanteele, betoonitehase vahet sõitvate veoautode jaoks liiga kitsas. Teemaa laius on vaid seitse meetrit, ülejäänu on aga juba eramaa. “Vähemalt mina pole küll nõus oma maad tee laiendamiseks loovutama,” rääkis mees.

Rosenfeld leiab, et tehase vahet sõitvate autode tõttu suurenev liikluskoormus hakkaks kindlasti teed lõhkuma. Mehe hinnangul pole vallavalitsus tee laiendamise ja parendamise vastu erilist huvi üles näidanud. “Ma ei usu, et ka arendaja tee korrashoidu investeerida tahab,” ütles naaber.

Liia Steinbergi maja Tööstuse tänaval jääb planeeritavast tehasest küll pisut kaugemale, ent ka tema pole tehase ehitamisega nõus. “Eelkõige seepärast, et kitsas Tööstuse tänav ei kannata nii suurt transpordivoogu,” lausus Steinberg. “Isegi tee ühesuunaliseks muutmisel tuleks seda enne betooniautode sõitma hakkamist mitu korda pinnata. Tahes-tahtmata toob tehas kaasa tolmu ja müra, sest liiv ja kruus tuleb ju kõik kohale transportida ja maha kallutada.”

Vello Rosenfeldi sõnul on kohalikud inimesed valmis tegema betoonitehase rajamise arendajale võimalikult ebamugavaks ja minema oma võitluses kohtuni välja.

“Tundub, et vald täidab väga täpselt seadust, aga mitte selle koha pealt, et maksumaksjate elukvaliteet ei langeks, vaid et arendaja oma tehase saaks,” lausus mees.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 734 korda, sh täna 1)