Lihtne küsimus: Kuidas saab töövõime puudumisel töötasu? (1)

Saarte Hääle lugeja küsib: “Töövõimereformi kodulehel on välja toodud, et toetust ei maksta üldse, kui osalise töövõime korral on inimese töötasu suurem kui 1005 eurot ja töövõime puudumisel üle 1280 euro. Kui töövõime puudub, siis ei saa ju tööd teha, aga mille eest makstakse siis töötasu?”

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna projektijuht Külli Kröönström:

Töövõime toetamise reform näeb ette aktiivsusnõuded nendele inimestele, kellel on töövõime säilinud osaliselt. Puuduva töövõimega inimene võib aktiveerivates meetmetes osaleda juhul, kui ta seda ise soovib, ent kohustust pole. Seega puuduva töövõimega inimese puhul ei ole töötamine ja sissetuleku saamine täielikult välistatud. Puuduv töövõime tähendab seda, et inimese tervislik seisund on püsivalt selline, mille puhul ei eeldata töötamist.
Siiski, kui inimene ise tunneb, et ta tahab ja suudab ning talle võimaldatakse tema terviseseisundile vastavad sobivad töötingimused, võib ta tööd teha.

Töövõime hindamise metoodika on praegu piloteerimisel, mistõttu ei ole võimalik etteulatuvalt veel öelda, millised on need juhud, kus inimesele on määratud puuduv töövõime, ent ta vaatamata sellele töötab. Tõenäoliselt ei ole puuduva töövõimega ja samal ajal töötavate inimeste näol tegemist suure sihtgrupiga, kuid töötamist keelata me neile kindlasti ei soovi. Reformi eesmärgid ongi vähenenud töövõimega inimese töötamise toetamise ja töölesaamise toetamine. On väga hea ja võimalik, kui tänu tööalasele rehabilitatsioonile ja teistele töötukassa poolt osutatavatele teenustele leiab inimene endale töö ja saab oma sissetuleku.

Statistika näitab, et ka 100protsendiliselt töövõimetutest praegu 5% siiski töötab.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 112 korda, sh täna 1)