Lümanda jäi esimeses kohtuastmes vaidluses PRIA-ga kaotajaks (9)

Tartu halduskohus jättis rahuldamata Lümanda vallavalitsuse kaebuse PRIA otsuse peale, millega jäeti välja maksmata üle 9200 euro Atla sadama ehituseks määratud toetusest. Kohus jättis valla kanda ka menetluskulud, 1347 eurot. 

PRIA leidis, et Lümanda vald rikkus riigihangete läbiviimise põhimõtteid ja tegi põhjendamata ehitushinnaga kulutusi ning esitas ebaõiged andmed ehitusobjekti mahtude ja mõõtühikute kohta. Seetõttu jättis PRIA taotlejale osa toetussummast välja maksmata.

Vald ei olnud PRIA-ga nõus ja esitas vaide, kuid PRIA jäi endale kindlaks, mispeale vallavalitsus asja kohtusse kaebas.

Vallavalitsuse väitel jättis PRIA põhjendamata, millisel õiguslikul alusel ja millistel kaalutlustel on jõutud seisukohale, et osa kuludest pole abikõlblikud. PRIA jäi seisukohale, et valla väited vaidlustatud otsuse põhjendamatusest on alusetud, ja kohus nõustus PRIA seisukohaga.

Lümanda vallavalitsus võib kohtuotsuse 30 päeva jooksul ringkonnakohtusse edasi kaevata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 828 korda, sh täna 1)