Betoonitehase koht ei ole elumajade kõrval (26)

Betoonitehase rajamine Tööstuse tänavale on üksjagu kirgi kütnud, kuna projektil on kohalike elanike hulgas palju vastaseid.

Kaarma vallavalitsus nimetab vastuväiteid emotsionaalseteks ning soovitab neid faktide ja arvude varal tõendada.

Paraku on seda praegu raske teha, sest arendajal on valmis vaid eskiisprojekt, kus ei ole kirjas täpseid lahendusi ja arvnäitajaid. Need töötatakse välja alles tehnilise projekti koostamise käigus. Enne selle valmimist ei saa ka konkreetseid argumente välja tuua või eksperte palgata.

Seetõttu püüame lihtsalt selgitada oma vastuseisu peamisi põhjuseid.

Alustuseks kinnitame, et Tööstuse tänava ümberkaudsed elanikud ei ole sugugi vastu betoonitehase rajamisele Kaarma valda. On igati tervitatav, et betooni ostmiseks tekib rohkem võimalusi ja vallas luuakse uusi töökohti.
Oleme aga kindlalt vastu tehase rajamisele praegu väljavalitud asukohta.

Tunneme, et oleme sattunud olukorda, kus paljude inimeste huvi säilitada rahulikku elukeskkonda vastandub ühe ettevõtja huvile ehitada tehas elamute vahetusse lähedusse, kuna ta sai krundi odavalt kätte ja soovib stardikulud võimalikult madalad hoida. Selle hinnaks on meie kruntide väärtuse drastiline vähenemine.

Meil ei ole veel eksperthinnangut, kuna selle valmimine võtab aega, aga paari asjatundja esmase arvamuse kohaselt võib tehase lähedus viia krundi hinna alla kuni 75%.

Tehasega kaasnevad müra (ehkki see võib jääda normi piiresse), tolm, raskeveokite liiklus ja palju muud, mida keegi oma kodu lähedale ei soovi.

Tehase pärast tuleks liiklus ümber korraldada

Neljapäevase ajaleheartikli kommentaarides on viidatud, et sellesse piirkonda elama asunud inimesed pidid juba ette arvestama võimalusega, et tööstusala võidakse laiendada.

Siiski on elanikel seni olnud põhjust loota, et seda ei tehta, sest läheduses on veel krunte välja mõõdetud ja uusi majugi kerkib selles piirkonnas üha enam, mistõttu seda ala võib pidada pigem perspektiivseks elurajooniks.

Mõned pered, kes soetasid krundi kuus-seitse aastat tagasi, uurisid enne vallavalitsusest tööstusala laiendamise võimaluste kohta. Toona vastati, et see ei ole tõenäoline, kuna tühja tööstusala on linna ümber piisavalt.

Suur murekoht on Tööstuse tänava tee, mis on liiga kitsas, et kaks veokit teineteisest mööda mahuks. Vallavalitsus kinnitab, et tehas ei saa ehitusluba enne, kui tee on korda tehtud. Teed ei saa aga oluliselt laiendada, sest mõlemal pool on eramaa, mida omanikud ei nõustu loovutama.

Kohalikud ei ole huvitatud ka arendaja ettepanekust muuta lõik Tööstuse tänavast ühesuunaliseks. See piirab kõigi liikumisvabadust – jällegi vaid ühe ärimehe huvides.

Usume, et Kudjape aleviku teised elanikud ei soovi samuti veokite liikluse suunamist oma akende alla, mille säärane liikluskorraldus põhjustaks.

Kui veokid hakkavad aga regulaarselt Tööstuse tänavalt Pihtla teele sõitma, tekib seal liiklusohtlik olukord, sest pöörde tegemisel suleb veok mõlemad sõiduread. Seega tuleks Pihtla teele ehitada kiirendus-aeglustusrada, mis nõuab taas investeeringuid.

Arendaja jutt ei kõla usaldusväärselt

Valvsaks teeb meid arendaja jutu pidev muutumine. Veekasutuseks pakuti eskiisprojekti tutvustusel viis kantmeetrit päevas, hiljem vallale esitatud arv oli 18 kantmeetrit. Esimesel kohtumisel kohalikega ütles arendaja, et tehas hakkab töötama vaid 50 päeva aastas, hiljem seda juttu enam räägitud ei ole.

Kust me teame, et tootmismahud ei suurene või plaanid edaspidi taas ei muutu? Vald teeb oma otsuse numbrite alusel, mis projektis kirjas on, aga paber kannatab teadupärast kõike. Mis tegelikult toimuma hakkab, selgub alles siis, kui tehas valmis on.

Sarnane on lugu krundi ostuga. Selle müünud proua sõnul tutvustas arendaja ennast talle lambakasvataja ja puidutöötlejana, betoonitehase rajamisest ei räägitud sõnagi.

Proua ütleb, et tehasele ei oleks ta üldse maad müünud, sest tema lastelaste krundid asuvad kohe seal vastas. Arendaja nimetab proua juttu nüüd valeks, nii et tegu on sõna-sõna-vastu olukorraga.

Tõendeid ei ole, igaüks usub, keda tahab. Meie usume prouat ja leiame, et ehkki arendaja ei rikkunud oma käitumisega otseselt seadust, oli see siiski ebaeetiline. Ilmselgelt ootas ta elanike vastuseisu, kuid otsustas, et see ei ole oluline.

Kuidas saame me arendajat sellistel asjaoludel üldse uskuda? Kust me teame, et tootmismahud ei suurene või plaanid edaspidi taas ei muutu? Vald teeb oma otsuse numbrite alusel, mis projektis kirjas on, aga paber kannatab teadupärast kõike. Mis tegelikult toimuma hakkab, selgub alles siis, kui tehas valmis on.

Karta on aga, et valmis tehast enam sulgema ei hakata ja iga päev ei käi keegi seal ka kontrollimas, kas kõik ikka nõuetele vastab.

Oleme pakkunud, et tehase võiks ehitada Sikassaare tööstusparki. Arendaja sõnul ei ole see võimalik põhjusel, et seal tuleb rohkem maad täita kui Tööstuse 27 krundil.

Maa-ameti kaart näitab aga, et Sikassaare kruntide kõrgus merepinnast on 2,5 meetrit, kohati isegi üle 5 meetri, samas kui Tööstuse tänava piirkonnas on kõrgus vaid 2 meetrit ning lisaks on see üleujutusala. Tõsi, üleujutusala on ka osa Sikassaarest, kuid mitte tööstuspark ega Bauhofi-tagune piirkond. Sikassaares ei ole vaja teha ka kulutusi tee remondiks ega ümberkorraldusi liikluses.

Tööstusala laiendamine ei teeni avalikku huvi

Me ei saa kuidagi nõustuda, et tööstusala laiendamine ja betoonitehase rajamine Tööstuse 27 krundile teenib avalikku huvi. Tegelikult on arendaja ainus, kellel on selge (materiaalne) huvi ehitada tehas just sinna.
Demokraatlikus riigis ei tohiks aga ühe ärimehe huvi üles kaaluda kogu piirkonna elanike heaolu.

Väide, et me vajame betoonitehast piirkonna heakorrastamiseks ja kriminogeensuse vähendamiseks, on naeruväärne. Vastupidi, tunneme end oma kodudes turvaliselt ja arvame, et meie elukeskkond halveneb hoopiski tehase tulekul.

Leiame, et ka kohalik omavalitsus peaks meid selles olukorras toetama, mitte meile tehast vägisi peale suruma. Vallavalitsus on ametisse valitud kohalike elanike esindamiseks, mitte selleks, et ärimehele raha kokkuhoidu kindlustada.

Tööstuse tänava piirkonna elanikud

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 949 korda, sh täna 1)